22/08/IR - Postępowania o zamówienia publ. - Zamówienia publiczne CSP

Postępowania o zamówienia publ.

Termin składania ofert: 14.07.2008 godz. 10.00

CPV: 74222000-1; 45000000-7

Wartość zamówienia: powyżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej remontu elewacji budynku nr 42 oraz wykonanie robót budowlanych na podstawie projektu remontu