25/08/ZT - Postępowania o zamówienia publ. - Zamówienia publiczne CSP

Postępowania o zamówienia publ.

Termin składania ofert: 18.08.2008 godz. 10.00

CPV: 34110000-1

Wartość zamówienia: powyżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Dostawa samochodów osobowych w policyjnej wersji oznakowanej