23/08/IR - Postępowania o zamówienia publ. - Zamówienia publiczne CSP

Postępowania o zamówienia publ.

Termin składania ofert: 05.08.2008 godz. 10.00

CPV: 45000000-7; 45262660-5

Wartość zamówienia: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Wymiana pokrycia dachowego z płyt falistych azbestowo - cementowych na budynku nr 11, demontaż płyt falistych azbestowo - cementowych wraz z rozbiórką budynku nr 10, 34, 77 i śmietnika przy budynku nr 7.