26/08/IR - Postępowania o zamówienia publ. - Zamówienia publiczne CSP

Postępowania o zamówienia publ.

Termin składania ofert: 19.08.2008 godz. 10.00

CPV: 45100000-8; 45110000-1; 45200000-9

Wartość zamówienia: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Przebudowa Ośrodka Sprawności Fizycznej