27/08/ZŻ - Postępowania o zamówienia publ. - Zamówienia publiczne CSP

Postępowania o zamówienia publ.

Termin składania ofert: 26.08.2008 godz. 10.00

CPV: 24513000-3

Wartość zamówienia: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Dostawa środków czystości dla Centrum Szkolenia Policji w Legionowie