44/08/IR - Postępowania o zamówienia publ. - Zamówienia publiczne CSP

Postępowania o zamówienia publ.

Termin składania ofert: 07.11.2008 godz. 12:00

CPV: 45000000-7

Wartość zamówienia: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Wykonanie robót budowlanych polegających na odnowieniu pokoi hotelowych i korytarzy na II piętrze w budynku nr 40 cz. MCSSP