42/08/ZŻ - Postępowania o zamówienia publ. - Zamówienia publiczne CSP

Postępowania o zamówienia publ.

Termin składania ofert: 04.12.2008 godz.12:00

CPV: 15811100-7, 15811400-0, 15812100-4, 15812200-5

Wartość zamówienia: powyżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Dostawa pieczywa i ciasta do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie i Zakladu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach