47/08/ZT - Postępowania o zamówienia publ. - Zamówienia publiczne CSP

Postępowania o zamówienia publ.

Termin składania ofert: 14.11.2008 godz.10:00

CPV: 38.65.00.00-6

Wartość zamówienia: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Dostawa maszyny do cyfrowej obróbki fotograficznej do Centrum Szkolenia Policji.

Pliki do pobrania