33/08/Kpa - Postępowania o zamówienia publ. - Zamówienia publiczne CSP

Postępowania o zamówienia publ.

Termin składania ofert: 18.11.2008 godz. 12:00

CPV: 90.91.00.00-9

Wartość zamówienia: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Sprzątanie obiektów w Zakładzie Kynologii Policyjnej Centrum Szkolenia Policji w Sułkowicach, pomieszczeń na osiedlu mieszkalnym oraz terenu osiedla Zakładu Kynologii Policyjnej Centrum Szkolenia Policji w Sułkowicach