51/08/IR - Postępowania o zamówienia publ. - Zamówienia publiczne CSP

Postępowania o zamówienia publ.

Termin składania ofert: 03.12.2008 godz. 12:30

CPV: 90511000-2

Wartość zamówienia: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Odbiór odpadów komunalnych z terenu Centrum Szkolenia Policji w Legionowie i terenu Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach.