48/08/WW - Postępowania o zamówienia publ. - Zamówienia publiczne CSP

Postępowania o zamówienia publ.

Termin składania ofert:

CPV: 21.12.54.00-9; 30.19.76.30-1

Wartość zamówienia: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Dostawa papieru offsetowego kserograficznego i kartonu dla Centrum Szkolenia Policji w Legionowie

Pliki do pobrania