55/08/WŁ - Postępowania o zamówienia publ. - Zamówienia publiczne CSP

Postępowania o zamówienia publ.

Termin składania ofert: 05.12.2008 godz. 12:00

CPV: 30.21.33.00-8

Wartość zamówienia: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Dostawa 135 kompletów stanowisk dostępowaychdo Centrum Szkolenia Policji w Legionowie