40/08/ZT - Postępowania o zamówienia publ. - Zamówienia publiczne CSP

Postępowania o zamówienia publ.

Termin składania ofert:

CPV: 34100000-1

Wartość zamówienia: powyżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Dostawa samochodów osobowych w policyjnej wersji oznakowanej - zamówienie uzupełniające

Pliki do pobrania