53/08/IR - Postępowania o zamówienia publ. - Zamówienia publiczne CSP

Postępowania o zamówienia publ.

Termin składania ofert:

CPV: 45000000-7

Wartość zamówienia: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Roboty dodatkowe polegające na wykonaniu robót ziemnych przy budowie hali sportowej do sportów walki na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

Pliki do pobrania