56/08/IR - Postępowania o zamówienia publ. - Zamówienia publiczne CSP

Postępowania o zamówienia publ.

Termin składania ofert:

CPV:

Wartość zamówienia: powyżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Wykonanie robót budowlanych w postaci budowy zespołu strzelnic do prowadzenia strzelań ze zmiennych linii ognia wraz z wyposażeniem technologicznym.

Pliki do pobrania