58/08WŁ - Postępowania o zamówienia publ. - Zamówienia publiczne CSP

Postępowania o zamówienia publ.

Termin składania ofert:

CPV:

Wartość zamówienia: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Dostawa 18 kpl. stanowisk dostępowych do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie - zamówienie uzupełniające

Pliki do pobrania