02/09/ZT - Postępowania o zamówienia publ. - Zamówienia publiczne CSP

Postępowania o zamówienia publ.

Termin składania ofert: 29.01.2009 godz. 9:00

CPV: 34300000-0

Wartość zamówienia: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Dostawa części zamiennych do samochodów i motocykli.