03/09/KPa - Postępowania o zamówienia publ. - Zamówienia publiczne CSP

Postępowania o zamówienia publ.

Termin składania ofert:

CPV: 90.51.10.00-2

Wartość zamówienia: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Odbiór odpadów komunalnych z terenu Zakładu Kynologii Policyjnej CSP w Sułkowicach

Pliki do pobrania