08/09/IR - Postępowania o zamówienia publ. - Zamówienia publiczne CSP

Postępowania o zamówienia publ.

Termin składania ofert:

CPV: 45.00.00.00-7

Wartość zamówienia: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Wykonanie robót dodatkowych do umowy nr 16/08/IR, wynikających ze zmiany konstrukcji drewnianej dachu i zmiany klasy drewna przy budowie hali sportowej do sportów walki

Pliki do pobrania