07/09/IR - Postępowania o zamówienia publ. - Zamówienia publiczne CSP

Postępowania o zamówienia publ.

Termin składania ofert: 29.06.2009 roku godz. 11:00

CPV: 45000000-7

Wartość zamówienia: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Wykonanie robót budowlanych polegających na wykonanie prac termomodernizacyjnych w budynku nr 20a; 30; 46; 73