10/09/IR - Postępowania o zamówienia publ. - Zamówienia publiczne CSP

Postępowania o zamówienia publ.

Termin składania ofert:

CPV: 45000000-7

Wartość zamówienia: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Wykonanie robót dodatkowych do umowy nr 28/08/IR z dnia 24.07.2008 roku, polegających na wymianie skorodowanych elementów konstrukcji nośnej w budynku nr 42.

Pliki do pobrania