12/09/ZT - Postępowania o zamówienia publ. - Zamówienia publiczne CSP

Postępowania o zamówienia publ.

Termin składania ofert: 14.07.2009 godz. 11:00

CPV: 39800000-0, 39831250-3, 39831300-9, 39831600-2, 39833000-0

Wartość zamówienia: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Dostawa środków czystości do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.