16/09/IR - Postępowania o zamówienia publ. - Zamówienia publiczne CSP

Postępowania o zamówienia publ.

Termin składania ofert:

CPV:

Wartość zamówienia: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Odbiór nieczystości stałych wraz z utylizacją i surowców wtórnych z terenu Bazy Szkoleniowej w Kalu koło Węgorzewa

Pliki do pobrania