17/09/IR - Postępowania o zamówienia publ. - Zamówienia publiczne CSP

Postępowania o zamówienia publ.

Termin składania ofert:

CPV: 45.00.00.00-7

Wartość zamówienia: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Roboty dodatkowe do umowy Nr 56/08/2008/IR, polegające na wykonaniu robót żelbetowych i izolacji dachu

Pliki do pobrania