20/09/ZT - Postępowania o zamówienia publ. - Zamówienia publiczne CSP

Postępowania o zamówienia publ.

Termin składania ofert: 07.10.2009 godz. 11:00

CPV: 34113000-2

Wartość zamówienia: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Dostawa pojazdu specjalistycznego do transportu i wodowania urządzeń specjalnych o łącznej masie 3,5 tony.