18/09/WŻ - Postępowania o zamówienia publ. - Zamówienia publiczne CSP

Postępowania o zamówienia publ.

Termin składania ofert: 09.10.2009 godz. 11:00

CPV: 15811100-7

Wartość zamówienia: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Dostawa chleba, bułek, pieczywa maślanego, ciasta, ciastek, drożdżówek oraz pączków do CSP w Legionowie i ZKP w Sułkowicach.