26/09/ZT - Postępowania o zamówienia publ. - Zamówienia publiczne CSP

Postępowania o zamówienia publ.

Termin składania ofert: 10.11.2009 godz. 11.30

CPV: 34740000-2

Wartość zamówienia: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Dostawa sprzętu sportowego do CSP w Legionowie i ZKP w Sułkowicach