29/09/IR - Postępowania o zamówienia publ. - Zamówienia publiczne CSP

Postępowania o zamówienia publ.

Termin składania ofert:

CPV:

Wartość zamówienia: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Wykonanie robót dodatkowych polegających na wykonaniu podbudowy pod drogi i parkingi do umowy Nr 16/08/IR z dnia 24 lipca 2008 roku.

Pliki do pobrania