05/WŻ/10 - Postępowania o zamówienia publ. - Zamówienia publiczne CSP

Postępowania o zamówienia publ.

Termin składania ofert: 05.03.2010 godz.11:00

CPV: 15221000-3;15234000-7;15240000-2;15241200-1

Wartość zamówienia: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Dostawa ryb do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie