08/10/ZT - Postępowania o zamówienia publ. - Zamówienia publiczne CSP

Postępowania o zamówienia publ.

Termin składania ofert: 22.04.2010 godz. 11:00

CPV: 34110000-1

Wartość zamówienia: powyżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Dostawa samochodów osobowych w wersji nieoznakowanej do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.