11/10/IR - Postępowania o zamówienia publ. - Zamówienia publiczne CSP

Postępowania o zamówienia publ.

Termin składania ofert: 30.04.2010 godz.11:00

CPV: 713200007; 450000007

Wartość zamówienia: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Wykonanie robót budowlanych w budynku nr 48 na terenie Centrum Szkolenia Policji Legionowie w formule zaprojektuj i wybuduj