10/10/WŻ - Postępowania o zamówienia publ. - Zamówienia publiczne CSP

Postępowania o zamówienia publ.

Termin składania ofert: 24.05.2010 godz. 11:00

CPV: 03221410-3;03221124-0

Wartość zamówienia: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Dostawa warzyw świeżych, kwaszonych, okopowych, wczesnych, młodych, pieczarek, owoców i ziemniaków do Centrum Szkolenia Policji i Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach