13/10/IR - Postępowania o zamówienia publ. - Zamówienia publiczne CSP

Postępowania o zamówienia publ.

Termin składania ofert: 16.06.2010 godz. 11:00

CPV: 713200007;454500006

Wartość zamówienia: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Wykonanie robót budowlanych w budynku nr 3 na terenie Centrum Szkolenia Policji Legionowie w formule zaprojektuj i wybuduj