15/10/KPa - Postępowania o zamówienia publ. - Zamówienia publiczne CSP

Postępowania o zamówienia publ.

Termin składania ofert: 01.07.2010 godz. 11:00

CPV: 15221000-3; 15234000-7;15235000-4

Wartość zamówienia: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Dostawa ryb mrożonych, wędzonych, konserw rybnych, przetworów ze śledzi do ZKP CSP w Sułkowicach.