18/10/WŻ - Postępowania o zamówienia publ. - Zamówienia publiczne CSP

Postępowania o zamówienia publ.

Termin składania ofert: 22.07.2010 godz. 11:00

CPV: 03221410-3, 03221240-0, 03221120-3, 0322321-9, 03222111-4

Wartość zamówienia: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Dostawa warzyw jesiennych do CSP w Legionowie i ZKP CSP w Sułkowicach