Postępowania o zamówienia publ. - Zamówienia publiczne CSP

Postępowania o zamówienia publ.

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
05/20/IR poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 45000000-7; 45111300-1; 45111100-9; 45332000-3. Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbiórce budynku nr 19 zlokalizowanego na terenie Zakładu Kynologii Policji Centrum Szkolenia Policji w Sułkowicach. 03.08.2020 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia