Postępowania o zamówienia publ. - Zamówienia publiczne CSP

Postępowania o zamówienia publ.

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
24/19/IR powyżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 09310000, 09310000-5. Dostawa energii elektrycznej do obiektów zamawiającego. 29.01.2020 godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
19/19/WZiT poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 90511000-2 Świadczenie usług polegających na odbiorze odpadów komunalnych, segregowanych i innych z terenu Centrum Szkolenia Policji w Legionowie oraz w Sułkowicach 09.12.2019 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
22/18/IR poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 45000000-7; 45111300-1; 45430000-0; 45442100-8 Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie posadzek i ścian budynku nr 29 – hala napraw samochodów i wulkanizacji, dwóch pomieszczeń motocyklowni oraz w budynku nr 15 – posadzki w warsztacie ślusarskim zlokalizowanych na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie 06.08.2018 godz. 13:00 pełna treść ogłoszenia
21/18/IR poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 45000000-7; 45311000-0; 45320000-6; 45332200-5; 45332300-6; 45332400-7; 45410000-4; 45421000-4; 45421146-9 Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie sanitariatów w budynku nr 2 na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie 25.07.2018 godz. 12:00 pełna treść ogłoszenia
20/18/IR poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 45000000-7; 45430000-0; 45421000-4; 45311000-0; 45300000-0; 45314300-4 Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie budynku nr 43 na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie 24.07.2018 godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
18/18/IR poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 45000000-7; 45111300-1; 45430000-0; 45442100-8 Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie posadzek i ścian budynku nr 29 – hala napraw samochodów i wulkanizacji, dwóch pomieszczeń motocyklowni oraz w budynku nr 15 – posadzki w warsztacie ślusarskim zlokalizowanych na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie 16.07.2018 godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
17/18/IR poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 45000000-7; 45311000-0; 45320000-6; 45332200-5; 45332300-6; 45332400-7; 45410000-4; 45421000-4; 45421146-9 Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie sanitariatów w budynku nr 2 na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie 04.07.2018 godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
12/18/IR poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 45000000-7; 45111000-8; 45321000-3; 45443000-4; 45410000-4; 45431000-7; 45442100-8; 45320000-6; 45421000-4; 45342000-6; 45300000-0; 45310000-3; 45316100-6; 45311000-0; 45315000-8; 45332000-3; 71221000-3 Wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” polegających na przebudowie budynku kojców dla psów tropiących wg założeń mantrailingu wraz z adaptacją terenu przyległego zlokalizowanego na terenie Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach oraz opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń. 06.04.2018 godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
11/18/IR poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 45000000-7; 45100000-8; 45113000-2; 45262500-6; 45430000-0; 45421000-4; 45311000-0; 45311100-1; 45231300-8; 45300000-0; 45331000-6; 45331100-7 Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie pomieszczeń magazynowych ze zmianą sposobu użytkowania na warsztat uzbrojenia w budynku nr 14 na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą w postaci budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej. 29.03.2018 godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
08/18/IR poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 45000000-7; 45111000-8; 45321000-3; 45443000-4; 45410000-4; 45431000-7; 45442100-8; 45320000-6; 45421000-4; 45342000-6; 45300000-0; 45310000-3; 45316100-6; 45311000-0; 45315000-8; 45332000-3; 71221000-3 Wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” polegających na przebudowie budynku kojców dla psów tropiących wg założeń mantrailingu wraz z adaptacją terenu przyległego zlokalizowanego na terenie Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach oraz opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń. 22.03.2018 godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
06/18/IR poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 45000000-7; 45231000-5; 45310000-3; 45111200-0; 45262310-7; 45111240-2; 45260000-7; 45421000-4 Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie budynku symulatorni do zadań specjalnych na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą w postaci budowy przyłącza energetycznego, ustawienia szafki hydrantowej z węŜem oraz budowa chodnika w obrębie projektowanej inwestycji wraz z rozbiórką fragmentu nieczynnej kanalizacji sanitarnej DN 200. 19.03.2018 godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia