Postępowania o zamówienia publ. - Zamówienia publiczne CSP

Postępowania o zamówienia publ.

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
12/17/WŻ powyżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 15111000-9, 15112000-6, 15113000-3, 15131000-5, 15131130-5, 15131135-0. Dostawa wędlin, mięsa, konserw mięsnych i dań gotowych do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie i Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach. 04.09.2017 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
09/17/IR poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 71320000-7 Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynków nr 71, 72, 75 i 35 wraz z adaptacją terenu przyległego dla potrzeb realizacji zajęć praktycznych na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. 14.06.2017 godz.11:00 pełna treść ogłoszenia
08/17/WŻ poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 03212100-1, 03221410-3, 03221270-9, 03221240-0, 03221120-3, 03222321-9, 03222111-4 Dostawa warzyw świeżych, kwaszonych, okopowych wczesnych, owoców i ziemniaków do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie i do Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach 14.06.2017 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
07/17/IR poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 71320000-7 Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę pomieszczeń magazynowych na potrzeby warsztatu uzbrojenia w budynku nr 14 na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwolenia na budowę. 23.05.2017 godz.11:00 pełna treść ogłoszenia
06/17/IR poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 71320000-7 Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę symulatorni do działań specjalnych na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień oraz pozwolenia na budowę. 23.05.2017 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia