Postępowania o zamówienia publ. - Zamówienia publiczne CSP

Postępowania o zamówienia publ.

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
12/19/IR poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 45233223-8; 45233222-1 Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie drogi i wymianie chodników na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. 07.08.2019 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
11/19/WŻ powyżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 15111000-9, 15112000-6, 15113000-3, 15131000-5, 15131130-5, 15131135-0. Dostawa wędlin, mięsa, konserw mięsnych do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie i Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach. 08.08.2019 godz.9:00 pełna treść ogłoszenia
10/19/IR poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 71320000-7, 45000000-7, 45223100-7, 45262500-6, 45410000-4, 45112710-5, 45310000-3, 45315700-5, 45320000-6, 45261000-4. Wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” polegających na budowie kompleksu przeszkód terenowych do ćwiczeń tresurowych z psami na terenie Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwolenia na budowę. 27.06.2019 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia