Postępowania o zamówienia publ. - Zamówienia publiczne CSP

Postępowania o zamówienia publ.

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
05/17/IR poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 45111300-1, 45111000-8, 45111220-6 Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbiórce trybun zewnętrznych przy budynku nr 42 oraz budynku nr 23 część a i b zlokalizowanych na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie 10.05.2017 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
04/17/IR poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 45000000-7; 45111300-1; 45262500-6; 45430000-0; 45440000-3; 45451000-3; 45420000. Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie części budynku nr 6 na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie 09.05.2017 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia