Postępowania o zamówienia publ. - Zamówienia publiczne CSP

Postępowania o zamówienia publ.

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
15/20/WAG poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 15511210-8, 15544000-3, 15851000-8, 15331170-9, 15332100-5 Dostawa mleka i jego przetworów, wyrobów kulinarnych świeżych i mrożonych oraz owoców i warzyw mrożonych do Wydziału Administracyjno-Gospodarczego Centrum Szkolenia Policji w Sułkowicach 06.11.2020 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia