Zamówienia publiczne CSP

Informacje podstawowe

Komórka organizacyjna realizująca zamówienia publiczne:

 

ZESPÓŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH i FUNDUSZY POMOCOWYCH
Centrum Szkolenia Policji w Legionowie

bud. nr 41, pok. nr 101/103/106

 

Dane kontaktowe:

ul. Zegrzyńska 121
05-119 Legionowo

tel. (022) 605-32-57
e-mail: zzp@csp.edu.pl

 

KIEROWNIK ZESPOŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH i FUNDUSZY POMOCOWYCH - mgr Anna Maria Baranowska

Główny specjalista - Beata Pepłowska

Specjalista - Monika Tokarska

Dane dotyczące możliwości pobierania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz składania ofert:

a) pobieranie SIWZ ze strony internetowej Zamawiającego lub osobiście w siedzibie Zamawiającego budynek nr 41 pokój nr 101;

b) składanie ofert: osobiście w siedzibie Zamawiającego budynek nr 41 pokój nr 101 bądź za pośrednictwem poczty na adres Zamawiającego z dopiskiem "Zespół Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych".

 

Konto bankowe, na które wnosi się wadium lub zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

Nr konta: 83 1010 1010 0070 0913 9120 0000

Powrót na górę strony