Postępowania o zamówienia publ. - Zamówienia publiczne CSP

Postępowania o zamówienia publ.

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
11/09/WŻ powyżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 15100000 Dostawa wędliny, mięsa i konserw mięsnych do Centrum szkolenia Policji w Legionowie i Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach. 12.08.2009 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
10/09/IR poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 45000000-7 Wykonanie robót dodatkowych do umowy nr 28/08/IR z dnia 24.07.2008 roku, polegających na wymianie skorodowanych elementów konstrukcji nośnej w budynku nr 42. pełna treść ogłoszenia
09/09/WŻ powyżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 03200000-3 Dostawa warzyw i owoców do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie i Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach 16.07.2009 roku godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
07/09/IR poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 45000000-7 Wykonanie robót budowlanych polegających na wykonanie prac termomodernizacyjnych w budynku nr 20a; 30; 46; 73 29.06.2009 roku godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
08/09/IR poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 45.00.00.00-7 Wykonanie robót dodatkowych do umowy nr 16/08/IR, wynikających ze zmiany konstrukcji drewnianej dachu i zmiany klasy drewna przy budowie hali sportowej do sportów walki pełna treść ogłoszenia
06/09/ZŻ poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 39.83.12,10-1; 39.83.13.30-9; 39.83.20.00-3 Dostawa środków czystości pełna treść ogłoszenia
05/09/WŻ powyżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 03200000 Dostawa warzyw i owoców wczesnych do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie i Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach. 21.05.2009 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
03/09/KPa poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 90.51.10.00-2 Odbiór odpadów komunalnych z terenu Zakładu Kynologii Policyjnej CSP w Sułkowicach pełna treść ogłoszenia
50/08/WOIN poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 85100000-0 Świadczenie usług medycznych pełna treść ogłoszenia
48/08/WŁ poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 30213000-5 Dostawa stanowisk dostępowych do CSP w Legionowie 03.11.2008 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
03/09/KPa poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 90511000-2 Odbiór odpadów komunalnych z terenu Zakładu Kynologii Policyjnej CSP w Sułkowicach. 11.03.2009 godz. 11.00 pełna treść ogłoszenia
01/09/WŻ poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 15200000-0 Dostawa ryb do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie i Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach. 03.03.2009 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
04/09/ZT poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 34300000-0; 34411000-1 Dostawa części zamiennych do samochodów i motocykli 18.02.2009 roku godz. 09:30 pełna treść ogłoszenia
02/09/ZT poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 34300000-0 Dostawa części zamiennych do samochodów i motocykli. 29.01.2009 godz. 9:00 pełna treść ogłoszenia
58/08WŁ poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Dostawa 18 kpl. stanowisk dostępowych do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie - zamówienie uzupełniające pełna treść ogłoszenia
56/08/IR powyżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonanie robót budowlanych w postaci budowy zespołu strzelnic do prowadzenia strzelań ze zmiennych linii ognia wraz z wyposażeniem technologicznym. pełna treść ogłoszenia
57/08/CBP poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 22200000-2 Dostawa czasopism krajowych do Komendy Głównej Policji i do CSP w Legionowie. 18.12.2008 godz.10:30 pełna treść ogłoszenia
52/08/IR poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 45200000-9 Roboty dodatkowe polegające na wykonaniu, dostawie i montażu pomostów balkonowych na przeszkodzie nr 46 – ściana z balkonami w Ośrodku Sprawności Fizycznej na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. pełna treść ogłoszenia
53/08/IR poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 45000000-7 Roboty dodatkowe polegające na wykonaniu robót ziemnych przy budowie hali sportowej do sportów walki na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. pełna treść ogłoszenia
40/08/ZT powyżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 34100000-1 Dostawa samochodów osobowych w policyjnej wersji oznakowanej - zamówienie uzupełniające pełna treść ogłoszenia
55/08/WŁ poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 30.21.33.00-8 Dostawa 135 kompletów stanowisk dostępowaychdo Centrum Szkolenia Policji w Legionowie 05.12.2008 godz. 12:00 pełna treść ogłoszenia
49/08ZT poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 98310000-9 Świadczenie usłu pralniczych 05.12.2008 godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
54/08/ZT poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 38650000-6 Dostawa maszyny do cyfrowej obróbki fotograficznej do CSP w Legionowie. 04.12.2008 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
48/08/WW poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 21.12.54.00-9; 30.19.76.30-1 Dostawa papieru offsetowego kserograficznego i kartonu dla Centrum Szkolenia Policji w Legionowie pełna treść ogłoszenia
51/08/IR poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 90511000-2 Odbiór odpadów komunalnych z terenu Centrum Szkolenia Policji w Legionowie i terenu Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach. 03.12.2008 godz. 12:30 pełna treść ogłoszenia
41/08/ZŻ powyżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 15800000-6 Dostawa artykułów spożywczych do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie i Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach 19.12.2008 godz. 12:30 pełna treść ogłoszenia
45/08/IR poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie odcinka kanalizacji deszczowej na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie pełna treść ogłoszenia
33/08/Kpa poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 90.91.00.00-9 Sprzątanie obiektów w Zakładzie Kynologii Policyjnej Centrum Szkolenia Policji w Sułkowicach, pomieszczeń na osiedlu mieszkalnym oraz terenu osiedla Zakładu Kynologii Policyjnej Centrum Szkolenia Policji w Sułkowicach 18.11.2008 godz. 12:00 pełna treść ogłoszenia
47/08/ZT poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 38.65.00.00-6 Dostawa maszyny do cyfrowej obróbki fotograficznej do Centrum Szkolenia Policji. 14.11.2008 godz.10:00 pełna treść ogłoszenia
42/08/ZŻ powyżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 15811100-7, 15811400-0, 15812100-4, 15812200-5 Dostawa pieczywa i ciasta do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie i Zakladu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach 04.12.2008 godz.12:00 pełna treść ogłoszenia

Wybierz Strony