Postępowania o zamówienia publ. - Zamówienia publiczne CSP

Postępowania o zamówienia publ.

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
07/12/KPa poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 15.51.12.10-8, 15.51.20.000-0, 15.53.00.00-2, 15.54.40.00-3 Dostawa mleka i jego przetworów do Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach 22.02.2012 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
02/12/ZT poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 39.50.00.00-0 Dostawa artykułów pościelowych pełna treść ogłoszenia
01/12//WŻ poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 15530000-2, 15511210-8, 15544000-3, 15891500-5 Dostawa artykułów spożywczych do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie i Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach 20.01.2012 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
68/11/ZT poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 90511000-2 Świadczenie usług polegających na odbiorze odpadów komunalnych z terenu Centrum Szkolenia Policji w Legionowie oraz terenu Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach 30.12.2011 godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
69/11/ZT poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 44.11.58.10-0; 39.51.51.00-6; 36.56.00.00-5; 98.39.30.00-4 Dostawa artykułów pościelowych 29.12.2011 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
64/11/IR poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 45.00.00.00-7 Wykonanie robót dodatkowych do umowy nr 49/11/IR, polegających na zabezpieczeniu murku oporowego pełna treść ogłoszenia
66/11/KPa poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 15713000-9 Dostawa suchej karmy dla psów do Zakładu Kynologii Policyjnej CSP w Sułkowicach 13.12.2011 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
63/11/IR poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 45000000-7 Wykonanie robót dodatkowych do umowy nr 52/11/IR, polegających na wykonaniu robót rozbiórkowych jezdni i jej późniejszej naprawy podczas wymiany kanalizacji sanitarnej – przyłącze budynku nr 2 i nr 3 pełna treść ogłoszenia
65/11/ZT poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 30100000-0 Dostawa materiałów biurowych 01.12.2011 godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
62/11/WŻ poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 15811100-7, 15811400-0, 15812100-4, 15812200-5 Dostawa pieczywa i ciast do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie i do Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach 25.11.2011 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
53/11/IR poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 50712000-9 Wykonanie jednego przeglądu i konserwacji klimatyzatorów na terenie Bazy Szkolenia Policji Wodnej w Kalu oraz reakcja na awarię przy nieprawidłowej pracy urządzeń pełna treść ogłoszenia
60/11/ZT powyżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 39.10.00.00-3 Dostawa sprzętu kwaterunkowego do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie 19.12.2011 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
61/11/ZT poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 39500000-0 Dostawa artykułów pościelowych 28.11.2011 godz.11:00 pełna treść ogłoszenia
59/11/ZT poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 44115810-0, 39515100-6, 39560000-5, 98393000-4, 7993000-9 Dostawa kompletów firan i zasłon wraz z uszyciem oraz karniszy wraz z montażem do pokoi hotelowych Centrum Szkolenia Policji w Legionowie 09.12.2011 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
58/11/WŁ poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 30232110-8, 30232130-4, 30216110-0, 30200000-1, 32420000-3, 30121410-0, 30213100-6 Dostawa sprzętu informatycznego i łączności 02.11.2011 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
55/11/WŻ powyżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 15612100-2, 15831000-2, 15861000-1, 15870000-7, 15842000-2, 15331170-9, 15331460-9, 15331500-2, 15321000-4, 15981000-8, 15851000-8, 15530000-2, 15511210-8, 15544000-3, 15891500-5, 15310000-4 Dostawa artykułów spożywczych do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie i Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach 30.11.2011 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
56/11/ZT poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 34130000-7 Dostawa jednego pojazdu do przewozu żywności 20.10.2011 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
57/11/IR poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 45000000 – 7, 45310000 – 3, 45450000 – 6 Roboty budowlane polegające na remoncie sal dydaktycznych i korytarza budynku nr 1 na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie 26.10.2011 godz.: 09:00 pełna treść ogłoszenia
52/11/IR 45000000-7, 45111200-0, 45330000-9, 45232411-6 Wykonanie robót budowlanych polegających na ustaleniu przyczyn awarii przyłączy kanalizacji sanitarnej i wykonania ich naprawy na terenie Centrum Szkolenia Policji pełna treść ogłoszenia
46/11/WŻ poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Kod CPC - 55321 Zakup usługi - żywienie systemem zleconym dla uczestników kursów odbywających się poza bazą logistyczną Centrum Szkolenia Policji pełna treść ogłoszenia
54/11/IR poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 45000000-7, 45111300-1, 45410000-4, 45420000-7 , 45450000-6, 45310000-3 , 45330000-9, 45300000- 0 Roboty budowlane polegające na remoncie pomieszczeń w budynku nr 40 na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie 12.09.2011 godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
49/11/IR poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 45.00.00.00-7, 45.26.23.30-3, 45.32.00.00-6, 45.44.10.00-0 Roboty budowlane polegające na remoncie stolarki okiennej i drzwiowej oraz murku oporowego w Ośrodku Szkoleniowo - Recepcyjnym w Białobrzegach 12.09.2011 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
51/11/ZT poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 34300000-0 Dostawa części do pojazdów ciężarowych i autobusów 06.09.2011 godz.09:00 pełna treść ogłoszenia
45/11/SOINiK poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 85.10.00.00-0 Świadczenie usług medycznych polegających na wykonywaniu zalecanych szczepień ochronnych policjantom i pracownikom Policji 08.09.2011 godz.: 9:00 pełna treść ogłoszenia
43/11/WŻ poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 03221410-3, 03221240-0, 03221120-3, 03222321-9, 03222111-4 Dostawa warzyw, pieczarek, owoców i ziemniaków do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie i do Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach 31.08.2011 godz. 9:00 pełna treść ogłoszenia
48/11/ZT poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 30.19.76.30-1, 30.19.76.00-2 Dostawa papieru do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie 18.08.2011 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
47/11/WŁ powyżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 32000000-3 Dostawa urządzeń aktywnych sieci WAN/LAN, ich uruchomienie, konfiguracja oraz zapewnienie serwisu gwarancyjnego, dostawa i konfiguracja routera PE za pośrednictwem, którego możliwe będzie włączenie CSP do infrastruktury OST112, uruchomienie sieci kampusowej dla Centrum Szkolenia Policji w Legionowie (SCP) na potrzeby: Centrum Dowodzenia Operacją, w tym Centrum Wymiany Informacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012, modernizacji budynków internatowych nr 3, 5, 40, 48 CSP 19.09.2011 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
39/11/WŁ poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 32552130-7, 32552310-3 Dostawa, montaż, instalacja i konfiguracja modułu wyniesionego MD110 w obiekcie CSP Legionowo wraz z pełną integracją z Systemem Łączności Rządowej stopnia miejscowego 01.08.2011 godz. 9:00 pełna treść ogłoszenia
41/11/WŻ powyżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 15.11.10.00-9, 15.11.20.00-6, 15.11.30.00-3, 15.13.10.00-5, 15.13.11.30-5, 15.13.11.35-0 Dostawa wędliny, mięsa i konserw mięsnych do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie i Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach 05.09.2011 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
42/11/ZT poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 39.81.11.00-1, 39.83.15.00-3 Dostawa samochodowych środków czyszczących 04.08.2011 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia