Postępowania o zamówienia publ. - Zamówienia publiczne CSP

Postępowania o zamówienia publ.

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
25/12/WŻ poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 15131130-5 Dostawa wędlin do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie pełna treść ogłoszenia
24/12/IR poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 45000000-7 , 45111300-1 , 45312310-3 , 45410000-4 , 45450000-6 Roboty budowlane polegające na wymianie pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi i wymianie instalacji odgromowej do złącz kontrolnych w budynkach nr 4, 11, 19, 33 i 34 na terenie Zakładu Kynologii Policyjnej Centrum Szkolenia Policji w Sułkowicach. 15.06.2012 godz.11.00 pełna treść ogłoszenia
23/12/IR poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 45000000-7, 45111300-1, 45312310-3, 45410000-4, 45450000-6 Roboty budowlane polegające na wymianie pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi i wymianie instalacji odgromowej do złącz kontrolnych w budynkach nr 1 i 3 na terenie Zakładu Kynologii Policyjnej Centrum Szkolenia Policji w Sułkowicach. 15.06.2012 godz. 11.00 pełna treść ogłoszenia
22/12/ZT poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 32320000-2 Dostawa sprzętu RTV do Centrum Szkolenia Policji 05.06.2012 godz. 11.00 pełna treść ogłoszenia
19/12/WŻ poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 03.21.21.00-1, 03.22.14.10-3, 03.22.12.70-9, 03.22.12.40-0, 03.22.11.20-3, 03.22.23.21-9, 03.22.21.11-4, 15.31.20.00-8. Dostawa warzyw i owoców do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie i do Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach 30.05.2012 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
21/12/IR poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 45000000-7, 45111300-1, 45300000-0, 45310000-3, 45312310-3, 45410000-4, 45420000-7, 45450000-6 Roboty budowlane polegające na termomodernizacji budynku nr 2 zlokalizowanego na terenie Zakładu Kynologii Policyjnej Centrum Szkolenia Policji w Sułkowicach 04.06.2012 godz. 11:OO pełna treść ogłoszenia
18/12/IR poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 71320000-7, 71248000-8 Usługi polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej przebudowy budynku nr 49 na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji 25.05.2012 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
20/12/KPa poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 15131130-5; 15111000-9; 151113000-3; 15112000-6. Dostawa wędlin i mięsa do Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach 17.05.2012 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
15/12/IR poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 45000000-7, 45310000-3, 45410000-4 Roboty budowlane polegające na remoncie dachu budynku nr 4 zlokalizowanego na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie 07.05.2012 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
14/12/ZT poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 32.32.00.00-2 ; 39.71.11.30-9 Dostawa sprzętu RTV i AGD do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie 25.04.2012 godz. 11.00 pełna treść ogłoszenia
12/12/KPa poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 15891500-5;15851000-8 Dostawa baz do zup i wyrobów kulinarnych świeżych do ZKP CSP 23.04.2012 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
17/12/ZT poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 39100000-3 Dostawa sprzętu kwaterunkowego, wraz z rozładunkiem i montażem, stanowiącego wyposażenie akademików nr 4, 5, 40, 48, 51 w związku z przygotowaniami Centrum Szkolenia Policji do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 20.04.2012 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
13/12/ZT poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 39500000-0 Dostawa artykułów pościelowycch 11.04.2012 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
11/12/IR poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 45000000-7, 45111300-1, 45310000-3, 454100000-4, 45420000-7 Roboty budowlane polegające na remoncie dachu wraz z jego dociepleniem, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej w budynku nr 35 zlokalizowanym na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie 18.04.2012 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
10/12/IR poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 50.71.20.00-9 Wykonanie przeglądów i konserwacji central wentylacyjnych, klimatyzatorów i agregatów wody lodowej oraz reakcja na awarię przy nieprawidłowej pracy urządzeń w budynkach na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, Zakładzie Kynologii Policyjnej w Sułkowicach oraz Bazie Policji Wodnej w Kalu 10.04.2012 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
09/12/WŻ poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 33.71.19.00-6, 39.83.12.10-1, 39.83.13.00-7, 39.80.00.00-0 Dostawa środków czystości do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie pełna treść ogłoszenia
04/12/IR poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 50.71.20.00-9 Wykonanie dwóch przeglądów i konserwacji central wentylacyjnych GOLD oraz reakcja na awarię przy nieprawidłowej pracy urządzeń w budynku nr 42, zespole strzelnic na terenie Centrum Szkolenia Policji oraz budynku gospodarczym przy kojcach na terenie Zakładu Kynologii Policyjnej CSP w Sułkowicach pełna treść ogłoszenia
05/12/IR poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 50.71.20.00-9 Wykonanie dwóch przeglądów i konserwacji centrali wentylacyjnej Menerga oraz reakcja na awarię przy nieprawidłowej pracy urządzeń w budynku nr 42 na terenie Centrum Szkolenia Policji pełna treść ogłoszenia
06/12/KPa poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 03200000-3, 03212100-1, 03221112-4, 03221113-1, 03221240-0, 15331142-4 Dostawa warzyw, pieczarek, owoców i ziemniaków do Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach 05.03.2012 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
08/12/ZT poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 98310000-9 Świadczenie usług pralniczych 23.02.2012 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
03/12/WŻ poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 15221000-3, 15234000-7, 15235000-4 Dostawa ryb do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie oraz do Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach 22.02.2012 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
07/12/KPa poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 15.51.12.10-8, 15.51.20.000-0, 15.53.00.00-2, 15.54.40.00-3 Dostawa mleka i jego przetworów do Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach 22.02.2012 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
02/12/ZT poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 39.50.00.00-0 Dostawa artykułów pościelowych pełna treść ogłoszenia
01/12//WŻ poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 15530000-2, 15511210-8, 15544000-3, 15891500-5 Dostawa artykułów spożywczych do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie i Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach 20.01.2012 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
68/11/ZT poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 90511000-2 Świadczenie usług polegających na odbiorze odpadów komunalnych z terenu Centrum Szkolenia Policji w Legionowie oraz terenu Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach 30.12.2011 godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
69/11/ZT poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 44.11.58.10-0; 39.51.51.00-6; 36.56.00.00-5; 98.39.30.00-4 Dostawa artykułów pościelowych 29.12.2011 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
64/11/IR poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 45.00.00.00-7 Wykonanie robót dodatkowych do umowy nr 49/11/IR, polegających na zabezpieczeniu murku oporowego pełna treść ogłoszenia
66/11/KPa poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 15713000-9 Dostawa suchej karmy dla psów do Zakładu Kynologii Policyjnej CSP w Sułkowicach 13.12.2011 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
63/11/IR poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 45000000-7 Wykonanie robót dodatkowych do umowy nr 52/11/IR, polegających na wykonaniu robót rozbiórkowych jezdni i jej późniejszej naprawy podczas wymiany kanalizacji sanitarnej – przyłącze budynku nr 2 i nr 3 pełna treść ogłoszenia
65/11/ZT poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 30100000-0 Dostawa materiałów biurowych 01.12.2011 godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia