Postępowania o zamówienia publ. - Zamówienia publiczne CSP

Postępowania o zamówienia publ.

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
44/11/IR poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 45.00.00.00-7, 45.31.00.00-3, 45.31.57.00-5, 45.45.00.00-6. Roboty budowlane instalacyjne polegające na modernizacji rozdzielni niskiego napięcia dwóch stacji transformatorowych na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, w związku z zabezpieczeniem potrzeb Policji podczas Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 05.08.2011 godz. 9:00 pełna treść ogłoszenia
40/11/IR poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 45000000 – 7, 45111300 – 1, 45300000 – 0, 45310000 – 3, 45330000 – 9, 45410000 – 4 Roboty budowlane polegające na remoncie pomieszczeń w budynku nr 40 na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie 04.08.2011 godz. 9:00 pełna treść ogłoszenia
37/11/ZT poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 34300000-0, 34350000-5, 34352100-0, 34352200-1, 34411000-1, 34411200-3 Dostawa części i ogumienia do pojazdów samochodowych osobowych, ciężarowych i motocykli 27.07.2011 godz. 9:00 pełna treść ogłoszenia
38/11/WŻ poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 15111000-9;15113000-3 Dostawa mięsa do CSP w Legionowie 21.07.2011 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
15/11/IR poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 93.00.00.00-0, 65.30.00.00-0 Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie 31.03.2011 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
29/30/11/IR poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 50.70.00.00-2 Usługa polegająca na wykonaniu dwóch przeglądów i konserwacji central wentylacyjnych typu Gold na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie i oraz Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach pełna treść ogłoszenia
32/11/IR poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 50.70.00.00-2. Wykonanie dwóch przeglądów i konserwacji central wentylacyjnych na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie pełna treść ogłoszenia
36/11/WŻ poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 03212100-1, 03221410-3, 03221270-9, 03221240-0, 03221120-3, 03222321-9, 03222111-4, 15312000-8 Dostawa warzyw, owoców, ziemniaków i płatków ziemniaczanych do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie i do Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach 30.06.2011 godz. 9:00 pełna treść ogłoszenia
34/11/ZT poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 98310000-9 Świadczenie usług pralniczych 29.06.2011 godz. 9:00 pełna treść ogłoszenia
35/11/IR poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 45.00.00.00-7 Roboty budowlane polegające na remoncie pomieszczeń w budynku nr 40 na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie 06.07.2011 godz. 9:00 pełna treść ogłoszenia
33/11/IR poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 45.00.00.00-7 Roboty budowlane polegające na remoncie pokrycia dachowego budynku szkoleniowego w Białobrzegach 07.07.2011 godz. 9:00 pełna treść ogłoszenia
11/11/WŁ powyżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 30214000-2; 30213100-6; 30231100-8; 30232110-8; 31712112-8; 31712113-5; 32531000-4; 30230000-0. Dostawa i uruchomienie urządzeń końcowych w Centrum Dowodzenia Operacją i Centrum Wymiany Informacji EURO 2012 w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie 20.07.2011 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
31/11/IR poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 50.70.00.00-2. Wykonanie jednego przeglądu i konserwacji klimatyzatorów oraz reakcja na awarię przy nieprawidłowej pracy urządzeń w budynku na terenie Bazy Szkolenia Policji Wodnej Centrum Szkolenia Policji w Kalu 13.06.2011 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
24/11/IR poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 45.00.00.00-7, 45.11.13.00-1, 45.41.00.00-4, 45.26.19.10-6, 45.31.23.10-3 Roboty budowlane polegające na remoncie pokrycia dachowego budynku nr 2 na terenie ZKP CSP w Sułkowicach 15.06.2011 pełna treść ogłoszenia
25/11/IR poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 45.00.00.00-7, 45.11.13.00-1, 45.41.00.00-4, 45.26.19.10-6, 45.31.23.10-3 Roboty budowlane polegające na remoncie pokrycia dachowego na budynku nr 1 na terenie CSP w Legionowie 14.06.2011 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
26/11/ZT poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 39.10.00.00-3 Dostawa sprzętu kwaterunkowego do Centrum Szkolenia Policji 07.06.2011 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
28/11/ZT poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 39.81.11.00-1,39.83.15.00-3 Dostawa samochodowych środków czystości do Centrum Szkolenia Policji 08.06.2011 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
21/11/WŻ poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 03.21.21.00-1, 03.22.14.10-3, 03.22.12.70-9, 03.22.12.40-0, 03.22.11.20-3, 03.22.23.21-9, 03.22.21.11-4, 15.31.20.00-8 Dostawa warzyw i owoców do Centrum Szkolenia Policji 03.06.2011 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
27/11/ZT poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 39.10.00.00-3. Dostawa sprzętu kwaterunkowego jako pierwszego wyposażenia dla zadań inwestycyjnych: "Budowa zespołu strzelnic na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie" i "Przebudowa budynku nr 51 – w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie na potrzeby Centrum Dowodzenia Operacją, w tym Centrum Wymiany Informacją do koordynacji działań i wymiany informacji w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012" 06.06.2011 r. godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
18/11/KPa 41.11.10.00-3, 65.11.10.00-4 Dostawa wody na cele socjalno-bytowe do Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach pełna treść ogłoszenia
23/11/KPa poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 15.71.30.00-9 Dostawa suchej, pełnoporcjowej karmy dla psów do Zakładu Kynologii Policyjnej Centrum Szkolenia Policji w Sułkowicach. 02.06.2011 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
16/11/WŻ poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Dostawa środków czystości pełna treść ogłoszenia
22/11/WŻ poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 55321 CPC Zakup usługi żywienia systemem zleconym dla uczestników kursów odbywających się poza bazą logistyczną Centrum Szkolenia Policji 06.05.2011 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
19/11/ZT poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 30.19.59.00-1, 30.19.50.00-2, 30.19.21.70-3 Dostawa tablic jako pierwszego wyposażenia dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zespołu strzelnic na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie” 04.05.2011 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
20/11/ZT poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 39.10.00.00-3. Dostawa sprzętu kwaterunkowego 28.04.2011 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
17/11/ZT poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 30.19.21.51-4; CPC kategoraia 27 Wykonanie gumek do pieczątek i pieczątek dla Centrum Szkolenia Policji w Legionowie pełna treść ogłoszenia
13/11/WŻ poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 55.30.00.00-3 Zakup usługi żywienia systemem zleconym dla uczestników kursów odbywających się poza bazą logistyczną Centrum Szkolenia Policji 12.04.2011 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
12/11/IR poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 50.70.00.00-2 Wykonanie przeglądów i konserwacja central wentylacyjnych, klimatyzatorów, central dachowych, agregatów wody lodowej i instalacji uzdatniania wody basenowej w budynkach Centrum Szkolenia Policji w Legionowie 12.04.2011 godz. 12:00 pełna treść ogłoszenia
14/11/ZT Dostawa liczarki do banknotów pełna treść ogłoszenia
10/11/WŁ poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 32550000-3; 32562100-1 Dostawa wraz montażem aparatów telefonicznych i kabli krosowych światłowodowych 11.04.2011 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia