Postępowania o zamówienia publ. - Zamówienia publiczne CSP

Postępowania o zamówienia publ.

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
37/12/IR poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 71320000-7, 71248000-8 Usługa polegającą na opracowaniu projektu technicznego przebudowy podjazdu do rampy przeładunkowej przy budynku nr 47 - stołówka zlokalizowanym na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę 17.10.2012 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
35/12/WŻ poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 15.89.10.00-0 Dostawa baz do zup do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. 02.10.2012 godz. 11 pełna treść ogłoszenia
34/12/WŻ poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 03221410-3, 03221240-0, 03221120-3, 03222321-9, 03222111-4 Dostawa warzyw i owoców do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie i do Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach 06.09.2012 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
31/12/IR poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 45000000-7, 45111300-1, 45300000-0, 45300000-3 Roboty budowlane polegające na rozbiórce kojców dla psów (obiekt budowlany nr 5) zlokalizowanych na terenie Zakładu Kynologii Policyjnej Centrum Szkolenia Policji w Sułkowicach. 11.09.2012 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
33/12/IR poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 71320000-7, 71248000-8 Usługa polegająca na opracowaniu projektu technicznego przebudowy podjazdu do rampy przeładunkowej przy budynku nr 47 - stołówka zlokalizowanym na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę 03.09.2012 pełna treść ogłoszenia
32/12/IR poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 71.32.00.00-7 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy układu podłączenia dziewięciu central wentylacyjnych zewnętrznych z instalacji wodnej na instalacje glikolową, zamontowanych na dachu zespołu strzelnic na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. pełna treść ogłoszenia
29/12/WŻ powyżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 15131130-5; 15111000-9; 151113000-3; 15112000-6. Dostawa wędlin, mięsa, konserw mięsnych i dań gotowych do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie i Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach 10.09.2012 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
16/12/IR poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 50.71.20.00-9 Usunięcie awarii polegającej na wymianie nagrzewnic wodnych central wentylacyjnych Swegon Gold zamontowanych w zespole strzelnic na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. pełna treść ogłoszenia
27/12/IR poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 45000000-7, 45310000-3, 45410000-4 Roboty budowlane polegające na remoncie dachu budynku nr 10 zlokalizowanego na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie 08.08.2012 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
25/12/WŻ poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 15131130-5 Dostawa wędlin do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie pełna treść ogłoszenia
24/12/IR poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 45000000-7 , 45111300-1 , 45312310-3 , 45410000-4 , 45450000-6 Roboty budowlane polegające na wymianie pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi i wymianie instalacji odgromowej do złącz kontrolnych w budynkach nr 4, 11, 19, 33 i 34 na terenie Zakładu Kynologii Policyjnej Centrum Szkolenia Policji w Sułkowicach. 15.06.2012 godz.11.00 pełna treść ogłoszenia
23/12/IR poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 45000000-7, 45111300-1, 45312310-3, 45410000-4, 45450000-6 Roboty budowlane polegające na wymianie pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi i wymianie instalacji odgromowej do złącz kontrolnych w budynkach nr 1 i 3 na terenie Zakładu Kynologii Policyjnej Centrum Szkolenia Policji w Sułkowicach. 15.06.2012 godz. 11.00 pełna treść ogłoszenia
22/12/ZT poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 32320000-2 Dostawa sprzętu RTV do Centrum Szkolenia Policji 05.06.2012 godz. 11.00 pełna treść ogłoszenia
19/12/WŻ poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 03.21.21.00-1, 03.22.14.10-3, 03.22.12.70-9, 03.22.12.40-0, 03.22.11.20-3, 03.22.23.21-9, 03.22.21.11-4, 15.31.20.00-8. Dostawa warzyw i owoców do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie i do Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach 30.05.2012 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
21/12/IR poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 45000000-7, 45111300-1, 45300000-0, 45310000-3, 45312310-3, 45410000-4, 45420000-7, 45450000-6 Roboty budowlane polegające na termomodernizacji budynku nr 2 zlokalizowanego na terenie Zakładu Kynologii Policyjnej Centrum Szkolenia Policji w Sułkowicach 04.06.2012 godz. 11:OO pełna treść ogłoszenia
18/12/IR poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 71320000-7, 71248000-8 Usługi polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej przebudowy budynku nr 49 na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji 25.05.2012 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
20/12/KPa poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 15131130-5; 15111000-9; 151113000-3; 15112000-6. Dostawa wędlin i mięsa do Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach 17.05.2012 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
15/12/IR poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 45000000-7, 45310000-3, 45410000-4 Roboty budowlane polegające na remoncie dachu budynku nr 4 zlokalizowanego na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie 07.05.2012 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
14/12/ZT poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 32.32.00.00-2 ; 39.71.11.30-9 Dostawa sprzętu RTV i AGD do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie 25.04.2012 godz. 11.00 pełna treść ogłoszenia
12/12/KPa poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 15891500-5;15851000-8 Dostawa baz do zup i wyrobów kulinarnych świeżych do ZKP CSP 23.04.2012 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
17/12/ZT poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 39100000-3 Dostawa sprzętu kwaterunkowego, wraz z rozładunkiem i montażem, stanowiącego wyposażenie akademików nr 4, 5, 40, 48, 51 w związku z przygotowaniami Centrum Szkolenia Policji do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 20.04.2012 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
13/12/ZT poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 39500000-0 Dostawa artykułów pościelowycch 11.04.2012 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
11/12/IR poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 45000000-7, 45111300-1, 45310000-3, 454100000-4, 45420000-7 Roboty budowlane polegające na remoncie dachu wraz z jego dociepleniem, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej w budynku nr 35 zlokalizowanym na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie 18.04.2012 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
10/12/IR poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 50.71.20.00-9 Wykonanie przeglądów i konserwacji central wentylacyjnych, klimatyzatorów i agregatów wody lodowej oraz reakcja na awarię przy nieprawidłowej pracy urządzeń w budynkach na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, Zakładzie Kynologii Policyjnej w Sułkowicach oraz Bazie Policji Wodnej w Kalu 10.04.2012 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
09/12/WŻ poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 33.71.19.00-6, 39.83.12.10-1, 39.83.13.00-7, 39.80.00.00-0 Dostawa środków czystości do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie pełna treść ogłoszenia
04/12/IR poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 50.71.20.00-9 Wykonanie dwóch przeglądów i konserwacji central wentylacyjnych GOLD oraz reakcja na awarię przy nieprawidłowej pracy urządzeń w budynku nr 42, zespole strzelnic na terenie Centrum Szkolenia Policji oraz budynku gospodarczym przy kojcach na terenie Zakładu Kynologii Policyjnej CSP w Sułkowicach pełna treść ogłoszenia
05/12/IR poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 50.71.20.00-9 Wykonanie dwóch przeglądów i konserwacji centrali wentylacyjnej Menerga oraz reakcja na awarię przy nieprawidłowej pracy urządzeń w budynku nr 42 na terenie Centrum Szkolenia Policji pełna treść ogłoszenia
06/12/KPa poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 03200000-3, 03212100-1, 03221112-4, 03221113-1, 03221240-0, 15331142-4 Dostawa warzyw, pieczarek, owoców i ziemniaków do Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach 05.03.2012 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
08/12/ZT poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 98310000-9 Świadczenie usług pralniczych 23.02.2012 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
03/12/WŻ poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 15221000-3, 15234000-7, 15235000-4 Dostawa ryb do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie oraz do Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach 22.02.2012 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia