Postępowania o zamówienia publ. - Zamówienia publiczne CSP

Postępowania o zamówienia publ.

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
13/14/WŻ poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 03221410-3, 03221240-0, 03221120-3, 03222321-9, 03222111-4. Dostawa warzyw świeżych, kwaszonych, okopowych, pieczarek, owoców i ziemniaków do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie i do Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach 25.08.2014 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
12/14/IR poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 45000000-7; 45421000-4 Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej w budynku internatowym nr 4 na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. 18.08.2014 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
11/14/WŻ powyżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 15111000-9, 15112000-6, 15113000-3, 15131000-5, 15131130-5, 151310035-0 Dostawa wędlin, mięsa, konserw mięsnych i dań gotowych do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie i Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach 08.09.2014 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
10/14/WŻ poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 15.13.11.30-5 Dostawa wędlin hermetycznie pakowanych do Centrum Szkolenia Policji 28.05.2014 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
09/14/WŻ poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 03.21.21.00-1; 03.22.14.10-3;.03.22.12.70-9; 03.22.12.40-0; 03.22.11.20-3; 03.22.23.21-9; 03.22.11.11-4. Dostawa warzyw świeżych, kwaszonych, okopowych wczesnych, młodych, owoców i ziemniaków do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie i do Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach 09.06.2014 r. godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
02/14/IR poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 507120009 Wykonanie usługi polegającej na wykonaniu dwóch przeglądów centrali wentylacyjnej Menerga oraz reakcja na awarię przy nieprawidłowej pracy urządzeń w budynku nr 42 na terenie Centrum Szkolenia Policji. 27.02.2014 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
07/14/ZT poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 33.71.19.00-6, 39.81.11.00-1, 39.81.11.10-4, 39.83.13.00-9, 39.80.00.00-0. Dostawa profesjonalnych środków do utrzymania czystości do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie 25.03.2014 godz. 11:30 pełna treść ogłoszenia
06/14/ZT poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 33.71.19.00-6, 39.81.11.00-1, 39.81.11.10-4, 39.83.13.00-9, 39.80.00.00-0. Dostawa profesjonalnych środków do utrzymania czystości do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie 10.03.2014 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
04/14/WŻ poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 15221000-3,15234000-7; 15235000-4 Dostawa ryb mrożonych, wędzonych, konserw rybnych, przetworów ze śledzi do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie oraz do Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach 26.03.2014 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
05/14/ZT poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 98.31.00.00-9 Świadczenie usług pralniczych 14.03.2014 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
03/14/IR poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 507120009 Wykonanie przeglądów urządzeń wentylacyjnych, central, klimatyzatorów i agregatów wody lodowej, przeglądów instalacji wody basenowej oraz reakcja na awarię przy nieprawidłowej pracy urządzeń w obiektach na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, Zakładzie Kynologii Policyjnej w Sułkowicach oraz Bazie Policji Wodnej w Kalu k/ Węgorzewa 04.03.2014 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
01/14/KPa poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 15713000-9 Dostawa suchej karmy dla psów do Zakładu Kynologii Policyjnej CSP w Sułkowicach pełna treść ogłoszenia
20/13/IR powyżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 41110000, 65111000, 90000000 Dostawa wody na cele socjalno - bytowe oraz odprowadzenie ścieków z terenu Centrum Szkolenia Policji w Legionowie pełna treść ogłoszenia
25/13/IR poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 50712000-9 Wykonanie usługi polegającej na wykonaniu przeglądów i konserwacji wraz z wymianą filtrów w centralach wentylacyjnych GOLD oraz reakcja na awarię przy nieprawidłowej pracy urządzeń. pełna treść ogłoszenia
27/13/ZT poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 90511000-2 Usługa polegająca na odbiorze odpadów komunalnych z terenu Centrum Szkolenia Policji w Legionowie oraz z terenu Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach 18.12.2013 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
26/13/WŁ poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 30.10.00.00.0, 30.20.00.00.0 Dostawa materiałów eksploatacyjnych na potrzeby komórek organizacyjnych Centrum Szkolenia Policji. 09.12.2013 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
22/13/WŻ poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 15811100-7, 15811400-0, 15812100-4, 15812200-5 Dostawa pieczywa i ciast do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie i do Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach. 14.11.2013 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
21/13/WŻ powyżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 1580000 Dostawa artykułów spożywczych do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie i Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach. 04.12.2013 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
23/13/WŻ poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 03142500-3 Dostawa jaj do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie i do Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach 04.11.2013 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
19/13/WŻ poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 03221410-3, 03221240-0, 03221120-3, 03222321-9, 03222111-4 Dostawa warzyw i owoców do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie i do Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach 27.08.2013 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
18/13/KPa poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 15713000-9 Dostawa suchej karmy dla psów do Zakładu Kynologii Policyjnej CSP w Sułkowicach 26.08.2013 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
16/13/WŻ powyżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 15111000-9, 15112000-6, 15113000-3, 15131000-5, 15131130-5, 15131135-0). Dostawa mięsa i wędlin do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie i do Zakładu Kynologii CSP w Sułkowicach 21.08.2013 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
15/13/WŻ poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 15131130-5 Dostawa wędlin do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie pełna treść ogłoszenia
13/13/IR poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 45262700-8; 45000000-7; 45111300; 45410000-4; 45421000-4; 45261000-4; 45300000-0; 45330000-9; 45331100-7; 45310000-3; 45331210-1; 45314320-0; 45231400-9; 45400000-1; 45321000-3 Wykonanie remontu i przebudowy budynku internatowego nr 49 na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. 18.06.2013 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
14/13/IR poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 50.70.00.00-2. Usługa polegająca na wykonaniu jednego rocznego przeglądu i konserwacji klimatyzatorów oraz reakcja na awarię przy nieprawidłowej pracy urządzeń w obiekcie na terenie Bazy Policji Wodnej w Kalu k/Węgorzewa 10.06.2013 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
12/13/WŻ poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 03212100-1, 03221410-3, 03221270-9, 03221240-0, 03221120-3, 03222321-9, 03222111-4, Dostawa warzyw i owoców do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie i do Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach 03.06.2013 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
11/13/IR poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 45000000-7 , 45310000-3 , 45410000-4 ,45261000-4, 45300000-0 , 45312311-0 45331100-7 , 45320000-6 , 45421000-4 ,71320000-7 Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji i modernizacji centralnego ogrzewania budynków nr 12, 14, 50, 15, 35, 71, 72 zlokalizowanych na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, termomodernizacji i modernizacji centralnego ogrzewania budynku nr 1 zlokalizowanego na terenie Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach oraz opracowanie dokumentacji projektowej. 07.05.2013 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
05/13/WŻ/ZT poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 33.71.19.00-6l; 39.83.12.10-1; 39.83.12.50-3; 39.83.13.00-9; 39.80.00.00-0. Dostawa profesjonalnych środków do utrzymania czystości pełna treść ogłoszenia
09/13/KPA poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 15221000-3;15234000-7; 15235000-4 Dostawa ryb do Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach 21.03.2013 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
07/13/IR poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 50700000-2. Wykonanie przeglądów i konserwacji central wentylacyjnych, klimatyzatorów i agregatów wody lodowej, przeglądów i konserwacji instalacji wody basenowej oraz reakcja na awarię przy nieprawidłowej pracy urządzeń w obiektach na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, Zakładzie Kynologii Policyjnej w Sułkowicach oraz Bazie Policji Wodnej w Kalu k/ Węgorzewa 20.03.2013 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia

Wybierz Strony