Postępowania o zamówienia publ. - Zamówienia publiczne CSP

Postępowania o zamówienia publ.

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
23/18/IR poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 45000000-7; 45430000-0, 45421000-4, 45311000-0, 45300000-0, 45314300-4 Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie budynku nr 43 na terenie CSP w Legionowie 14.08.2018 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
24/18/WŻ poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 03221410-3, 03221240-0, 03221120-3, 03222321-9, 03222111-4. Dostawa warzyw świeżych, kwaszonych, okopowych, pieczarek, owoców i ziemniaków do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie i do Zakładu Kynologii Policyjnej CSP w Sułkowicach. 12.09.2018 r. godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
22/18/IR poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 45000000-7; 45111300-1; 45430000-0; 45442100-8 Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie posadzek i ścian budynku nr 29 – hala napraw samochodów i wulkanizacji, dwóch pomieszczeń motocyklowni oraz w budynku nr 15 – posadzki w warsztacie ślusarskim zlokalizowanych na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie 06.08.2018 godz. 13:00 pełna treść ogłoszenia
21/18/IR poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 45000000-7; 45311000-0; 45320000-6; 45332200-5; 45332300-6; 45332400-7; 45410000-4; 45421000-4; 45421146-9 Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie sanitariatów w budynku nr 2 na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie 25.07.2018 godz. 12:00 pełna treść ogłoszenia
20/18/IR poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 45000000-7; 45430000-0; 45421000-4; 45311000-0; 45300000-0; 45314300-4 Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie budynku nr 43 na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie 24.07.2018 godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
19/18/WŻ powyżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 15100000-0, 15111000-9, 15112000-6, 15113000-3, 15131000-5, 15131130-5, 15131135-0. Dostawa wędlin, mięsa, konserw mięsnych do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie i Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach. 20.08.2018 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
18/18/IR poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 45000000-7; 45111300-1; 45430000-0; 45442100-8 Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie posadzek i ścian budynku nr 29 – hala napraw samochodów i wulkanizacji, dwóch pomieszczeń motocyklowni oraz w budynku nr 15 – posadzki w warsztacie ślusarskim zlokalizowanych na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie 16.07.2018 godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
17/18/IR poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 45000000-7; 45311000-0; 45320000-6; 45332200-5; 45332300-6; 45332400-7; 45410000-4; 45421000-4; 45421146-9 Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie sanitariatów w budynku nr 2 na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie 04.07.2018 godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
16/18/WŻ poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 03212100-1, 03221410-3, 03221270-9, 03221240-0, 03221120-3, 03222321-9, 03222111-4. Dostawa warzyw świeżych, kwaszonych, okopowych wczesnych, owoców i ziemniaków do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie i do Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach. 20.06.2018 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
15/18/IR poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 71320000-7. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kompleksu przeszkód terenowych do ćwiczeń tresurowych z psami na terenie Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwolenia na budowę. 14.05.2018 godz. 13:00 pełna treść ogłoszenia
14/18/IR poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 45000000-7; 45310000-3; 45314300-4; 45332000-3; 45331200-8; 45233294-6; 45233252-0; 45232140-5; 45331100-7. Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie budynków nr 71, 72, 75, 35 wraz ze zmianą sposobu użytkowania z mieszkalnego na szkoleniowy wraz z towarzyszącą infrastrukturą. 18.05.2018 godz. 9:00 pełna treść ogłoszenia
09/18/IR poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 45000000-7; 45310000-3; 45314300-4; 45332000-3; 45331200-8; 45331100-7 Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie budynku internatowego nr 4 wraz z budową rampy rozładunkowo – technicznej, wymianą zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, budową wewnętrznej linii zasilającej oraz przebudową wewnętrznej instalacji: wodnej, centralnego ogrzewania, kanalizacji, hydrantowej, elektrycznej i budową wewnętrznej instalacji: wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, systemu alarmu pożarowego, dźwiękowego systemu ostrzegawczego, odgromowej na terenie CSP. 27.04.2018 godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
13/18/IR poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 71320000-7. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kompleksu przeszkód terenowych do ćwiczeń tresurowych z psami na terenie Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwolenia na budowę. 09.04.2018 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
12/18/IR poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 45000000-7; 45111000-8; 45321000-3; 45443000-4; 45410000-4; 45431000-7; 45442100-8; 45320000-6; 45421000-4; 45342000-6; 45300000-0; 45310000-3; 45316100-6; 45311000-0; 45315000-8; 45332000-3; 71221000-3 Wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” polegających na przebudowie budynku kojców dla psów tropiących wg założeń mantrailingu wraz z adaptacją terenu przyległego zlokalizowanego na terenie Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach oraz opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń. 06.04.2018 godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
11/18/IR poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 45000000-7; 45100000-8; 45113000-2; 45262500-6; 45430000-0; 45421000-4; 45311000-0; 45311100-1; 45231300-8; 45300000-0; 45331000-6; 45331100-7 Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie pomieszczeń magazynowych ze zmianą sposobu użytkowania na warsztat uzbrojenia w budynku nr 14 na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą w postaci budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej. 29.03.2018 godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
10/18/IR poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 71320000-7. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kompleksu przeszkód terenowych do ćwiczeń tresurowych z psami na terenie Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwolenia na budowę. 19.03.2018 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
08/18/IR poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 45000000-7; 45111000-8; 45321000-3; 45443000-4; 45410000-4; 45431000-7; 45442100-8; 45320000-6; 45421000-4; 45342000-6; 45300000-0; 45310000-3; 45316100-6; 45311000-0; 45315000-8; 45332000-3; 71221000-3 Wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” polegających na przebudowie budynku kojców dla psów tropiących wg założeń mantrailingu wraz z adaptacją terenu przyległego zlokalizowanego na terenie Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach oraz opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń. 22.03.2018 godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
07/18/IR poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 71320000-7. Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy instalacji wodociągowej znajdującej się na terenie Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz dostosowanie do wymagań i przepisów przeciwpożarowych wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń. 19.03.2018 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
06/18/IR poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 45000000-7; 45231000-5; 45310000-3; 45111200-0; 45262310-7; 45111240-2; 45260000-7; 45421000-4 Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie budynku symulatorni do zadań specjalnych na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą w postaci budowy przyłącza energetycznego, ustawienia szafki hydrantowej z węŜem oraz budowa chodnika w obrębie projektowanej inwestycji wraz z rozbiórką fragmentu nieczynnej kanalizacji sanitarnej DN 200. 19.03.2018 godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
05/18/WŻ poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 15310000-4, 15851000-8. Dostawa wyrobów kulinarnych świeżych do Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach. 26.02.2018 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
04/18/WŻ poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 15131600-1, 15310000-4, 15851000-8. Dostawa wyrobów kulinarnych świeżych i mrożonych do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. 12.02.2018 godz. 9:00 pełna treść ogłoszenia
01/18/IR poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 45000000-7; 45111000-8; 45321000-3; 45443000-4; 45410000-4; 45431000-7; 45442100-8; 45320000-6; 45421000-4; 45342000-6; 45300000-0; 45310000-3; 45316100-6; 45311000-0; 45315000-8; 45332000-3; 71221000-3 Wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” polegających na przebudowie budynku kojców dla psów tropiących wg założeń mantrailingu wraz z adaptacją terenu przyległego zlokalizowanego na terenie Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach oraz opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń. 22.02.2018 godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
03/18/WŻ poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 15221000-3, 15234000-7, 15235000-4. Dostawa ryb mrożonych, wędzonych, konserw rybnych, przetworów ze śledzi do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie i Zakładu Kynologii Policyjnej CSP w Sułkowicach. 12.02.2018 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
02/18/WŻ poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 15131600-1, 15310000-4, 15851000-8. Dostawa wyrobów kulinarnych świeżych i mrożonych do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. 24.01.2018 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
21/17/WŻ poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 15811100-7, 15812100-4, 15811400-0, 15812200-5. Dostawa chleba, bułek, pieczywa maślanego, ciasta, ciastek, drożdżówek oraz pączków do Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach. 18.12.2017 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
18/17/WŻ poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 15811100-7, 15811400-0, 15812100-4, 15812200-5. Dostawa chleba, bułek, pieczywa maślanego, ciasta, ciastek, drożdżówek oraz pączków do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie i do Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach. 29.11.2017 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
19/17/WŁ poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 30213100-6 Dostawa komputerów przenośnych do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. 24.11.2017 godz. 09:45 pełna treść ogłoszenia
17/17/WŁ poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 30213100-6, 30232110-8, 32420000-3, 48821000-9 Dostawa sprzętu informatycznego do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. 08.11.2017 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
16/17/WŻ powyżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 15612100-2, 15831000-2, 15861000-1, 15870000-7, 15842000-2, 15331170-9, 15331460-9, 15331500-2, 15321000-4, 15981000-8, 15851000-8, 15530000-2, 15511210-8, 15544000-3, 15310000-4. Dostawa artykułów spożywczych do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie i do Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach. 24.11.2017 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
14/17/WŻ poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 03221410-3, 03221240-0, 03221120-3, 03222321-9, 03222111-4. Dostawa warzyw świeżych, kwaszonych, okopowych, pieczarek, owoców i ziemniaków do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie i do Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach 20.09.2017 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia

Wybierz Strony