Postępowania o zamówienia publ. - Zamówienia publiczne CSP

Postępowania o zamówienia publ.

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
19/13/WŻ poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 03221410-3, 03221240-0, 03221120-3, 03222321-9, 03222111-4 Dostawa warzyw i owoców do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie i do Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach 27.08.2013 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
18/13/KPa poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 15713000-9 Dostawa suchej karmy dla psów do Zakładu Kynologii Policyjnej CSP w Sułkowicach 26.08.2013 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
16/13/WŻ powyżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 15111000-9, 15112000-6, 15113000-3, 15131000-5, 15131130-5, 15131135-0). Dostawa mięsa i wędlin do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie i do Zakładu Kynologii CSP w Sułkowicach 21.08.2013 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
15/13/WŻ poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 15131130-5 Dostawa wędlin do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie pełna treść ogłoszenia
13/13/IR poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 45262700-8; 45000000-7; 45111300; 45410000-4; 45421000-4; 45261000-4; 45300000-0; 45330000-9; 45331100-7; 45310000-3; 45331210-1; 45314320-0; 45231400-9; 45400000-1; 45321000-3 Wykonanie remontu i przebudowy budynku internatowego nr 49 na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. 18.06.2013 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
14/13/IR poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 50.70.00.00-2. Usługa polegająca na wykonaniu jednego rocznego przeglądu i konserwacji klimatyzatorów oraz reakcja na awarię przy nieprawidłowej pracy urządzeń w obiekcie na terenie Bazy Policji Wodnej w Kalu k/Węgorzewa 10.06.2013 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
12/13/WŻ poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 03212100-1, 03221410-3, 03221270-9, 03221240-0, 03221120-3, 03222321-9, 03222111-4, Dostawa warzyw i owoców do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie i do Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach 03.06.2013 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
11/13/IR poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 45000000-7 , 45310000-3 , 45410000-4 ,45261000-4, 45300000-0 , 45312311-0 45331100-7 , 45320000-6 , 45421000-4 ,71320000-7 Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji i modernizacji centralnego ogrzewania budynków nr 12, 14, 50, 15, 35, 71, 72 zlokalizowanych na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, termomodernizacji i modernizacji centralnego ogrzewania budynku nr 1 zlokalizowanego na terenie Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach oraz opracowanie dokumentacji projektowej. 07.05.2013 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
05/13/WŻ/ZT poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 33.71.19.00-6l; 39.83.12.10-1; 39.83.12.50-3; 39.83.13.00-9; 39.80.00.00-0. Dostawa profesjonalnych środków do utrzymania czystości pełna treść ogłoszenia
09/13/KPA poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 15221000-3;15234000-7; 15235000-4 Dostawa ryb do Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach 21.03.2013 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
07/13/IR poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 50700000-2. Wykonanie przeglądów i konserwacji central wentylacyjnych, klimatyzatorów i agregatów wody lodowej, przeglądów i konserwacji instalacji wody basenowej oraz reakcja na awarię przy nieprawidłowej pracy urządzeń w obiektach na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, Zakładzie Kynologii Policyjnej w Sułkowicach oraz Bazie Policji Wodnej w Kalu k/ Węgorzewa 20.03.2013 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
06/13/IR poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 45000000-7 , 45310000-3 , 45410000-4 ,45261000-4, 45300000-0 , 45312311-0 45331100-7 , 45320000-6 , 45421000-4 ,71320000-7 Wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” polegających na termomodernizacji i modernizacji centralnego ogrzewania budynków nr 12, 14, 50, 15, 35, 71, 72 zlokalizowanych na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie oraz termomodernizacji i modernizacji centralnego ogrzewania budynku nr 1 zlokalizowanego na terenie Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach. 25.03.2013 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
02/13/KPa poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 15.71.30.00-9 Dostawa suchej karmy dla psów do Zakładu Kynologii Policyjnej Centrum Szkolenia Policji w Sułkowicach 27.02.2013 godz. 11.00 pełna treść ogłoszenia
04/13/WŻ poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 15221000-3,15234000-7; 15235000-4 Dostawa ryb do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie i do Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach 26.02.2013 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
30/12/IR powyżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 41110000, 65111000, 90000000 Dostawa wody na cele socjalno - bytowe oraz odprowadzenie ścieków z terenu Centrum Szkolenia Policji w Legionowie pełna treść ogłoszenia
01/13/ZT poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 98310000-9 Świadczenie usług pralniczych 29.01.2013 godz: 11:00 pełna treść ogłoszenia
43/12/ZT poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 39.10.00.00-3 Dostawa krzeseł, ławek szkolnych i foteli pełna treść ogłoszenia
41/12/ZT poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 90511000-2 Świadczenie usługi polegającej na odbiorze odpadów komunalnych z terenu Centrum Szkolenia Policji w Legionowie oraz z terenu Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach 23.11.2012 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
40/12/WŻ poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 03142500-3 Dostawa jaj kurzych konsumpcyjnych świeżych do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie oraz do Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach 08.11.2012 r godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
39/12/WŻ powyżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 15811100-7, 15811400-0, 15812100-4,15812200-5. Dostawa chleba, bułek, pieczywa maślanego, ciasta, ciastek, drożdżówek oraz pączków do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie i do Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach 12.12.2012 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
36/12/WŻ powyżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 15612100-2, 15831000-2, 15861000-1, 15870000-7, 15842000-2, 15331170-9, 15331460-9, 15331500-2, 15321000-4, 15981000-8, 15851000-8, 15530000-2, 15511210-8, 15544000-3, 15891500-5, 15310000-4 Dostawa artykułów spożywczych do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie i do Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach 30.11.2012 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
37/12/IR poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 71320000-7, 71248000-8 Usługa polegającą na opracowaniu projektu technicznego przebudowy podjazdu do rampy przeładunkowej przy budynku nr 47 - stołówka zlokalizowanym na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę 17.10.2012 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
35/12/WŻ poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 15.89.10.00-0 Dostawa baz do zup do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. 02.10.2012 godz. 11 pełna treść ogłoszenia
34/12/WŻ poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 03221410-3, 03221240-0, 03221120-3, 03222321-9, 03222111-4 Dostawa warzyw i owoców do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie i do Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach 06.09.2012 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
31/12/IR poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 45000000-7, 45111300-1, 45300000-0, 45300000-3 Roboty budowlane polegające na rozbiórce kojców dla psów (obiekt budowlany nr 5) zlokalizowanych na terenie Zakładu Kynologii Policyjnej Centrum Szkolenia Policji w Sułkowicach. 11.09.2012 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
33/12/IR poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 71320000-7, 71248000-8 Usługa polegająca na opracowaniu projektu technicznego przebudowy podjazdu do rampy przeładunkowej przy budynku nr 47 - stołówka zlokalizowanym na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę 03.09.2012 pełna treść ogłoszenia
32/12/IR poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 71.32.00.00-7 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy układu podłączenia dziewięciu central wentylacyjnych zewnętrznych z instalacji wodnej na instalacje glikolową, zamontowanych na dachu zespołu strzelnic na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. pełna treść ogłoszenia
29/12/WŻ powyżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 15131130-5; 15111000-9; 151113000-3; 15112000-6. Dostawa wędlin, mięsa, konserw mięsnych i dań gotowych do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie i Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach 10.09.2012 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
16/12/IR poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 50.71.20.00-9 Usunięcie awarii polegającej na wymianie nagrzewnic wodnych central wentylacyjnych Swegon Gold zamontowanych w zespole strzelnic na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. pełna treść ogłoszenia
27/12/IR poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 45000000-7, 45310000-3, 45410000-4 Roboty budowlane polegające na remoncie dachu budynku nr 10 zlokalizowanego na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie 08.08.2012 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia

Wybierz Strony