Postępowania o zamówienia publ. - Zamówienia publiczne CSP

Postępowania o zamówienia publ.

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
13/17/WZiT poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 34114200-1 Dostawa trzech fabrycznie nowych pojazdów nieoznakowanych typu furgon do przewozu psów służbowych dla Centrum Szkolenia Policji w Legionowie 04.09.2017 godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
12/17/WŻ powyżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 15111000-9, 15112000-6, 15113000-3, 15131000-5, 15131130-5, 15131135-0. Dostawa wędlin, mięsa, konserw mięsnych i dań gotowych do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie i Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach. 04.09.2017 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
11/17/WŻ poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 15321000-4; 15842100-3; 15842200-4. Dostawa słodyczy i soków owocowych do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie 29.06.2017 pełna treść ogłoszenia
10/17/IR poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 71320000-7 Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku internatowego nr 4 na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. 23.06.2017 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
09/17/IR poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 71320000-7 Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynków nr 71, 72, 75 i 35 wraz z adaptacją terenu przyległego dla potrzeb realizacji zajęć praktycznych na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. 14.06.2017 godz.11:00 pełna treść ogłoszenia
08/17/WŻ poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 03212100-1, 03221410-3, 03221270-9, 03221240-0, 03221120-3, 03222321-9, 03222111-4 Dostawa warzyw świeżych, kwaszonych, okopowych wczesnych, owoców i ziemniaków do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie i do Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach 14.06.2017 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
07/17/IR poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 71320000-7 Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę pomieszczeń magazynowych na potrzeby warsztatu uzbrojenia w budynku nr 14 na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwolenia na budowę. 23.05.2017 godz.11:00 pełna treść ogłoszenia
06/17/IR poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 71320000-7 Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę symulatorni do działań specjalnych na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień oraz pozwolenia na budowę. 23.05.2017 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
05/17/IR poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 45111300-1, 45111000-8, 45111220-6 Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbiórce trybun zewnętrznych przy budynku nr 42 oraz budynku nr 23 część a i b zlokalizowanych na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie 10.05.2017 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
04/17/IR poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 45000000-7; 45111300-1; 45262500-6; 45430000-0; 45440000-3; 45451000-3; 45420000. Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie części budynku nr 6 na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie 09.05.2017 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
03/17/WŁ poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 64214400-3 Dzierżawa od operatorów telekomunikacyjnych dwóch cyfrowych łączy telekomunikacyjnych 10.04.2017 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
02/17/WŻ poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 15221000-3,15234000-7; 15235000-4. Dostawa ryb mrożonych, wędzonych, konserw rybnych, przetworów ze śledzi do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie oraz do Zakładu Kynologii Policyjnej CSP w Sułkowicach 15.03.2017 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
01/17/KPa poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 15331170-9, 15332100-5. Dostawa owoców i warzyw mrożonych do Zakładu Kynologii Policyjnej CSP w Sułkowicach 15.03.2017 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
11/16/WŻ poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 15811100-7, 15811400-0, 15812100-4, 15812200-5. Dostawa chleba, bułek, pieczywa maślanego, ciasta, ciastek, drożdżówek oraz pączków do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie i do Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach 30.11.2016 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
12/16/ZT poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 39100000-3 Dostawa sprzętu kwaterunkowego do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie 24.11.2016 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
10/16/WŻ powyżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 15612100-2, 15831000-2, 15861000-1, 15870000-7, 15842000-2, 15331170-9, 15331460-9, 15331500-2, 15321000-4, 15981000-8, 15851000-8, 15530000-2, 15511210-8, 15544000-3, 15310000-4. Dostawa artykułów spożywczych do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie i do Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach. 08.12.2016 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
09/16/ZT poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 34115200-8 Dostawa dwóch fabrycznie nowych pojazdów z nadwoziem typu furgon osobowy dla Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. 23.09.2016 godz. 11:30 pełna treść ogłoszenia
08/16/WŻ poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 03221410-3, 03221240-0, 03221120-3, 03222321-9, 03222111-4. Dostawa warzyw świeżych, kwaszonych, okopowych, pieczarek, owoców i ziemniaków do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie i do Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach 05.08.2016 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
07/16/WŻ powyżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 15111000-9, 15112000-6, 15113000-3, 15131000-5, 15131130-5, 15131135-0). Ddostawa wędlin, mięsa, konserw mięsnych i dań gotowych do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie i Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach 24.08.2016 r. godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
06/16/WŻ poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 03212100-1, 03221410-3, 03221270-9, 03221240-0, 03221120-3, 03222321-9, 03222111-4. Dostawa warzyw świeżych, kwaszonych, okopowych wczesnych, młodych, owoców i ziemniaków do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie i do Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach 30.05.2016 godz. 11:30 pełna treść ogłoszenia
05/16/IR poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 45233223- 8 Remont nawierzchni asfaltowej jezdni autodromu położonego na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie 16.05.2016 godz 11:00 pełna treść ogłoszenia
04/16/WŻ poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 15851000-8, 15310000-4, 15131600-1 Dostawa wyrobów kulinarnych świeżych i mrożonych do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie 27.04.2016 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
03/16/ZT poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 39100000-3 Dostawa sprzętu kwaterunkowego do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie 04.04.2016 godz.11:00 pełna treść ogłoszenia
02/16/ZT poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 98310000-9 Świadczenie usług pralniczych 24.03.2016 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
01/16/WŻ poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 15221000-3,15234000-7; 15235000-4. Dostawa ryb mrożonych, wędzonych, konserw rybnych, przetworów ze śledzi do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie oraz do Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach 22.02.2016 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
11/15/WŻ poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 15811100-7, 15811400-0, 15812100-4, 15812200-5. Dostawa chleba, bułek, pieczywa maślanego, ciasta, ciastek, drożdżówek oraz pączków do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie i do Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach 18.11.2015 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
10/15/WŻ powyżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 15612100-2, 15831000-2, 15861000-1, 15870000-7, 15842000-2, 15331170-9, 15331460-9, 15331500-2, 15321000-4, 15981000-8, 15851000-8, 15530000-2, 15511210-8, 15544000-3, 15310000-4. Dostawa artykułów spożywczych do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie i do Zakładu Kynologii Policyjnej W Sułkowicach 01.12.2015 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
09/15/WŻ poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 03221410-3; 03221240-0; 03221120-3; 03222321-9; 03222111-4. Dostawa warzyw świeżych, kwaszonych, okopowych, pieczarek, owoców i ziemniaków do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie i do Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach 28.08.2015 godz.11:00 pełna treść ogłoszenia
08/15/WŻ powyżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 15111000-9, 15112000-6, 15113000-3, 15131000-5, 15131130-5, 15131135-0 Dostawa wędlin, mięsa, konserw mięsnych i dań gotowych do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie i Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach 24.08.2015 godz.11:00 pełna treść ogłoszenia
07/15/WŁ poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 30231000-7, 30237000-9 Dostawa 50 kompletów zestawów komputerowych oraz 54 zestawów głośnikowych do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. 02.07.2015 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia

Wybierz Strony