Postępowania o zamówienia publ. - Zamówienia publiczne CSP

Postępowania o zamówienia publ.

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
06/08/ZŻ poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 55321000-6 Żywienie systemem zleconym, przygotowanie i podanie posiłków uczestnikom kursów odbywających się poza bazą logistyczną CSP 19.03.2008 godz. 12.00 pełna treść ogłoszenia
05/08/ZT poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 34380000-4; 34411000-1 Dostawa części do samochodów i motocykli 03.03.2008 godz. 12.00 pełna treść ogłoszenia
04/08/IR poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 45000000-7 Roboty budowlane polegające na przebudowie, nadbudowie i remoncie budynku oraz infrastruktury Bazy Szkoleniowej Policji Wodnej w Kalu 10.03.2008 godz. 12.00 pełna treść ogłoszenia
02/08/ZŻ poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 15221000-3 15234000-7 15241000-9 15241200-1 15200000-0 Dostawa rybi konserw rybnych do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie i Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach 12.02.2008 godz. 12.00 pełna treść ogłoszenia
03/08/ZŻ poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 15500000-3, 15890000-3 Dostawa mleka i jego przetworów do Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach oraz bazy do zup do CSP w Legionowie 11.02.2008 godz. 12.00 pełna treść ogłoszenia
01/08/ZT poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 34411000-1; 34380000-4 Dostawa części do samochodów i motocykli 21.01.2008 godz. 12:00 pełna treść ogłoszenia

Wybierz Strony