Postępowania o zamówienia publ. - Zamówienia publiczne CSP

Postępowania o zamówienia publ.

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
21/11/WŻ poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 03.21.21.00-1, 03.22.14.10-3, 03.22.12.70-9, 03.22.12.40-0, 03.22.11.20-3, 03.22.23.21-9, 03.22.21.11-4, 15.31.20.00-8 Dostawa warzyw i owoców do Centrum Szkolenia Policji 03.06.2011 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
27/11/ZT poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 39.10.00.00-3. Dostawa sprzętu kwaterunkowego jako pierwszego wyposażenia dla zadań inwestycyjnych: "Budowa zespołu strzelnic na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie" i "Przebudowa budynku nr 51 – w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie na potrzeby Centrum Dowodzenia Operacją, w tym Centrum Wymiany Informacją do koordynacji działań i wymiany informacji w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012" 06.06.2011 r. godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
18/11/KPa 41.11.10.00-3, 65.11.10.00-4 Dostawa wody na cele socjalno-bytowe do Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach pełna treść ogłoszenia
23/11/KPa poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 15.71.30.00-9 Dostawa suchej, pełnoporcjowej karmy dla psów do Zakładu Kynologii Policyjnej Centrum Szkolenia Policji w Sułkowicach. 02.06.2011 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
16/11/WŻ poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Dostawa środków czystości pełna treść ogłoszenia
22/11/WŻ poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 55321 CPC Zakup usługi żywienia systemem zleconym dla uczestników kursów odbywających się poza bazą logistyczną Centrum Szkolenia Policji 06.05.2011 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
19/11/ZT poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 30.19.59.00-1, 30.19.50.00-2, 30.19.21.70-3 Dostawa tablic jako pierwszego wyposażenia dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zespołu strzelnic na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie” 04.05.2011 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
20/11/ZT poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 39.10.00.00-3. Dostawa sprzętu kwaterunkowego 28.04.2011 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
17/11/ZT poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 30.19.21.51-4; CPC kategoraia 27 Wykonanie gumek do pieczątek i pieczątek dla Centrum Szkolenia Policji w Legionowie pełna treść ogłoszenia
13/11/WŻ poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 55.30.00.00-3 Zakup usługi żywienia systemem zleconym dla uczestników kursów odbywających się poza bazą logistyczną Centrum Szkolenia Policji 12.04.2011 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
12/11/IR poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 50.70.00.00-2 Wykonanie przeglądów i konserwacja central wentylacyjnych, klimatyzatorów, central dachowych, agregatów wody lodowej i instalacji uzdatniania wody basenowej w budynkach Centrum Szkolenia Policji w Legionowie 12.04.2011 godz. 12:00 pełna treść ogłoszenia
14/11/ZT Dostawa liczarki do banknotów pełna treść ogłoszenia
10/11/WŁ poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 32550000-3; 32562100-1 Dostawa wraz montażem aparatów telefonicznych i kabli krosowych światłowodowych 11.04.2011 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
05/11/ZT poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych CPC 27 Wykonanie gumek do pieczątek i pieczątek dla Centrum Szkolenia Policji pełna treść ogłoszenia
09/11/IR poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 45000000-7;77320000-7 Roboty budowlane w formule zaprojektuj i wybuduj remontu budynku nr 47 na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie 07.04.2011 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
02/11/IR poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 45.00.00.00-7 Roboty dodatkowe do umowy nr 56/08/2008/IR. pełna treść ogłoszenia
08/11/ZT poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 30197630-1;30197600-2;30197644-2 Dostawa papieru offsetowego, kartonu okładkowego, papieru kredowego błyszczącego, tektury introligatorskiej, papieru ksero dla Wydziału Wydawnictw i Poligrafii oraz papieru pakowego dla Wydziału Zaopatrzenia i Transportu. 14.03.2011 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
07/11/ZT poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 30.10.00.00-0 Dostawa papieru arkuszowego w formacie A4 i A3 na bieżące potrzeby komórek organizacyjnych Centrum Szkolenia Policji 14.03.2011 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
06/11/IR poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 09.30.00.00-2; 65.31.00.00-9 Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. 11.03.2011 godz.11:30 pełna treść ogłoszenia
03/11/ZT poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 30.19.76.30-1; 30.19.76.00-2 Dostawa papieru i kartonu do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie pełna treść ogłoszenia
01/11/WŻ poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 15221000-3; 15234000-7;15235000-4 Dostawa ryb do CSP w Legionowie i ZKP CSP w Sułkowicach. 24.02.2011 godz.11:00 pełna treść ogłoszenia
04/11/IR poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 09.30.00.00-2; 65.31.00.00-9 Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie 21.02.2011 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
40/10/IR poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 09.12.30.00-7; 65.21.00.00-8 Dostawa paliwa gazowego do dwóch budynków na terenie Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach pełna treść ogłoszenia
44/10/IR Dostawa wody na cele socjalno – bytowe oraz odprowadzenie ścieków w Centrum Szkolenia Policji. pełna treść ogłoszenia
39/10/IR poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 45.00.00.00-7 Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie sufitów podwieszanych w budynku nr 70 na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie pełna treść ogłoszenia
45/10/IR poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 45.32.10.00-3; 45.33.00.00-9 Roboty dodatkowe polegające na zamontowaniu przy segmentach z boksami dla psów zaworów czerpalnych ogrodowych wersja przeciwoblodzeniowa Ø ½” w ocieplanych skrzynkach przy zadaniu pn. Budowa kojców dla psów na terenie ZKP CSP w Sułkowicach pełna treść ogłoszenia
49/10/IR poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 45.00.00.00-7; 45.30.00.00-0; 45.33.00.00-9 Wykonanie robót budowlanych polegających na wzmocnieniu konstrukcji stropów i wymianie głównych zaworów wodociągowych i c.o. oraz przyłącza kanalizacyjnego w budynku nr 51 na terenie CSP. pełna treść ogłoszenia
50/10/KPa poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 15812000-3 Dostawa ciasta do Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach 29.12.2010 godz.11:00 pełna treść ogłoszenia
48/10/WŁ poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 32200000-1 Dostawa sprzętu specjalistycznego do szkoleń zawodowych „Zwalczanie Nielegalnych Laboratoriów Narkotykowych” jako pierwszego wyposażenia dla zadania inwestycyjnego pod nazwą „Adaptacja budynku nr 70 dla potrzeb Międzynarodowego Centrum Szkoleniowego Zwalczania Nielegalnych Laboratoriów Narkotykowych” oraz sprzętu specjalistycznego do prac graficznych dla Wydziału Wydawnictw i Poligrafii 15.12.2010 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
47/10/ZT poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 39100000-3 Dostawa gablot i tapczanów do CSP 14.12.2010 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia

Wybierz Strony