Postępowania o zamówienia publ. - Zamówienia publiczne CSP

Postępowania o zamówienia publ.

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
04/11/IR poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 09.30.00.00-2; 65.31.00.00-9 Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie 21.02.2011 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
40/10/IR poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 09.12.30.00-7; 65.21.00.00-8 Dostawa paliwa gazowego do dwóch budynków na terenie Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach pełna treść ogłoszenia
44/10/IR Dostawa wody na cele socjalno – bytowe oraz odprowadzenie ścieków w Centrum Szkolenia Policji. pełna treść ogłoszenia
39/10/IR poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 45.00.00.00-7 Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie sufitów podwieszanych w budynku nr 70 na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie pełna treść ogłoszenia
45/10/IR poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 45.32.10.00-3; 45.33.00.00-9 Roboty dodatkowe polegające na zamontowaniu przy segmentach z boksami dla psów zaworów czerpalnych ogrodowych wersja przeciwoblodzeniowa Ø ½” w ocieplanych skrzynkach przy zadaniu pn. Budowa kojców dla psów na terenie ZKP CSP w Sułkowicach pełna treść ogłoszenia
49/10/IR poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 45.00.00.00-7; 45.30.00.00-0; 45.33.00.00-9 Wykonanie robót budowlanych polegających na wzmocnieniu konstrukcji stropów i wymianie głównych zaworów wodociągowych i c.o. oraz przyłącza kanalizacyjnego w budynku nr 51 na terenie CSP. pełna treść ogłoszenia
50/10/KPa poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 15812000-3 Dostawa ciasta do Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach 29.12.2010 godz.11:00 pełna treść ogłoszenia
48/10/WŁ poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 32200000-1 Dostawa sprzętu specjalistycznego do szkoleń zawodowych „Zwalczanie Nielegalnych Laboratoriów Narkotykowych” jako pierwszego wyposażenia dla zadania inwestycyjnego pod nazwą „Adaptacja budynku nr 70 dla potrzeb Międzynarodowego Centrum Szkoleniowego Zwalczania Nielegalnych Laboratoriów Narkotykowych” oraz sprzętu specjalistycznego do prac graficznych dla Wydziału Wydawnictw i Poligrafii 15.12.2010 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
47/10/ZT poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 39100000-3 Dostawa gablot i tapczanów do CSP 14.12.2010 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
46/10/KPa poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 155112108: 155300002 Dostawa mleka i jego przetworów do ZKP CSP w Sułkowicach 14.12.2010 godz. 11.00 pełna treść ogłoszenia
43/10/ZT poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 39100000-3 Dostawa gablot i tapczanów do CSP w Legionowie 02.12.2010 godz. 11:30 pełna treść ogłoszenia
42/10/WŻ poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 15812000-3 Dostawa ciast do Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach 24.11.2010 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
38/10/ZT poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 323200002 Dostawa sprzętu RTV do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. 16.11.2010 godz.11:00 pełna treść ogłoszenia
36/10/ZT poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 39100000-3 Dostawa pierwszego wyposażenia kwaterunkowego dla zadania inwestycyjnego pod nazwą budowa zespołu strzelnic na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. 09.11.2010 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
33/10/ZT powyżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 34110000-1 Dostaw 17 sztuk samochodów osobowych w wersji nieoznakowanej do CSP w Legionowie – zamówienie uzupełniające pełna treść ogłoszenia
32/10/IR poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 45000000-7 Wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu obróbek blacharskich na krokwiach, przy otworach okiennych i otworach szkolnych profilami linit oraz impregnacja podestów, przy zadaniu Budowa kojców dla psów służbowych z zapleczem gospodarczym na terenie ZKP w Sułkowicach pełna treść ogłoszenia
37/10/ZT poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 34521300-8; 34223300-9 Dostawa łodzi motorowej typu RIB wraz z przyczepą do jej holowania. 02.11.2010 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
35/10/ZT poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 90511000-2 Wykonanie usługi polegającej na odbiorze odpadów komunalnych z terenu Centrum Szkolenia Policji w Legionowie oraz z terenu Zakładu Kynologii Policyjnej Centrum Szkolenia Policji w Sułkowicach 08.11.2010 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
34/10/ZT poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 39.10.00.00-3. Dostawa sprzętu kwaterunkowego dla zadania inwestycyjnego budowy kojców i bud dla psów służbowych na terenie ZKP w Sułkowicach oraz adaptacji budynku nr 70 dla potrzeb Międzynarodowego Centrum Szkoleniowego Zwalczania Nielegalnych Laboratoriów Narkotykowych na terenie CSP w Legionowie 03.11.2010 godz.11:00 pełna treść ogłoszenia
30/10/WŻ poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 15811100-7,15811400-0,15812100-4,15812200-5 Dostawa pieczywa i ciast do CSP w Legionowie i ZKP w Sułkowicach. 25.10.2010 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
31/10/WŁ poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 3021300-5;30232110-8;32550000-3; Dostawa sprzętu informatycznego i łączności do CSP. 22.10.2010 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
29/10/IR poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 45000000-7; 45421000-4 Wykonanie robót budowlanych polegających na dociepleniu elewacji i wymianie stolarki okiennej w budynku nr 70 na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie pełna treść ogłoszenia
28/10/WŻ powyżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 15000000 Dostawa artykułów spożywczych do CSP w Legionowie i ZKP CSP w Sułkowicach. 27.10.2010 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
27/10/ZT poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 32320000-2 Dostawa sprzętu RTV do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. 20.09.2010 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
26/10/IR poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 45232130-2; 45111200-0 Wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji kanalizacji deszczowej na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. 27.09.2010 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
20/10/WŻ powyżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 15111000-0;15130000 Dostawa wędliny, mięsa i konserw mięsnych do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie i Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach 04.10.2010 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
24/10/ZT poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 39100000-3 Dostawa sprzętu kwaterunkowego do budynku nr 51 na terenie CSP 05.08.2010 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
25/10/ZT poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 39100000-3 Dostawa sprzętu kwaterunkowego do strzelnicy odkrytej na terenie CSP 09.08.2010 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
23/10/ZT poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 391000003 Dostawa sprzętu kwaterunkowego do budynku nr 5 i 48 na terenie CSP 06.08.2010 godz.11:00 pełna treść ogłoszenia
21/10/ZT poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 32320000-2 Dostawa sprzętu RTV do CSP w Legionowie 27.07.2010 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia

Wybierz Strony