Postępowania o zamówienia publ. - Zamówienia publiczne CSP

Postępowania o zamówienia publ.

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
57/11/IR poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 45000000 – 7, 45310000 – 3, 45450000 – 6 Roboty budowlane polegające na remoncie sal dydaktycznych i korytarza budynku nr 1 na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie 26.10.2011 godz.: 09:00 pełna treść ogłoszenia
52/11/IR 45000000-7, 45111200-0, 45330000-9, 45232411-6 Wykonanie robót budowlanych polegających na ustaleniu przyczyn awarii przyłączy kanalizacji sanitarnej i wykonania ich naprawy na terenie Centrum Szkolenia Policji pełna treść ogłoszenia
46/11/WŻ poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Kod CPC - 55321 Zakup usługi - żywienie systemem zleconym dla uczestników kursów odbywających się poza bazą logistyczną Centrum Szkolenia Policji pełna treść ogłoszenia
54/11/IR poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 45000000-7, 45111300-1, 45410000-4, 45420000-7 , 45450000-6, 45310000-3 , 45330000-9, 45300000- 0 Roboty budowlane polegające na remoncie pomieszczeń w budynku nr 40 na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie 12.09.2011 godz. 09:00 pełna treść ogłoszenia
49/11/IR poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 45.00.00.00-7, 45.26.23.30-3, 45.32.00.00-6, 45.44.10.00-0 Roboty budowlane polegające na remoncie stolarki okiennej i drzwiowej oraz murku oporowego w Ośrodku Szkoleniowo - Recepcyjnym w Białobrzegach 12.09.2011 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
51/11/ZT poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 34300000-0 Dostawa części do pojazdów ciężarowych i autobusów 06.09.2011 godz.09:00 pełna treść ogłoszenia
45/11/SOINiK poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 85.10.00.00-0 Świadczenie usług medycznych polegających na wykonywaniu zalecanych szczepień ochronnych policjantom i pracownikom Policji 08.09.2011 godz.: 9:00 pełna treść ogłoszenia
43/11/WŻ poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 03221410-3, 03221240-0, 03221120-3, 03222321-9, 03222111-4 Dostawa warzyw, pieczarek, owoców i ziemniaków do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie i do Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach 31.08.2011 godz. 9:00 pełna treść ogłoszenia
48/11/ZT poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 30.19.76.30-1, 30.19.76.00-2 Dostawa papieru do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie 18.08.2011 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
47/11/WŁ powyżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 32000000-3 Dostawa urządzeń aktywnych sieci WAN/LAN, ich uruchomienie, konfiguracja oraz zapewnienie serwisu gwarancyjnego, dostawa i konfiguracja routera PE za pośrednictwem, którego możliwe będzie włączenie CSP do infrastruktury OST112, uruchomienie sieci kampusowej dla Centrum Szkolenia Policji w Legionowie (SCP) na potrzeby: Centrum Dowodzenia Operacją, w tym Centrum Wymiany Informacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012, modernizacji budynków internatowych nr 3, 5, 40, 48 CSP 19.09.2011 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
39/11/WŁ poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 32552130-7, 32552310-3 Dostawa, montaż, instalacja i konfiguracja modułu wyniesionego MD110 w obiekcie CSP Legionowo wraz z pełną integracją z Systemem Łączności Rządowej stopnia miejscowego 01.08.2011 godz. 9:00 pełna treść ogłoszenia
41/11/WŻ powyżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 15.11.10.00-9, 15.11.20.00-6, 15.11.30.00-3, 15.13.10.00-5, 15.13.11.30-5, 15.13.11.35-0 Dostawa wędliny, mięsa i konserw mięsnych do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie i Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach 05.09.2011 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
42/11/ZT poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 39.81.11.00-1, 39.83.15.00-3 Dostawa samochodowych środków czyszczących 04.08.2011 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
44/11/IR poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 45.00.00.00-7, 45.31.00.00-3, 45.31.57.00-5, 45.45.00.00-6. Roboty budowlane instalacyjne polegające na modernizacji rozdzielni niskiego napięcia dwóch stacji transformatorowych na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, w związku z zabezpieczeniem potrzeb Policji podczas Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 05.08.2011 godz. 9:00 pełna treść ogłoszenia
40/11/IR poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 45000000 – 7, 45111300 – 1, 45300000 – 0, 45310000 – 3, 45330000 – 9, 45410000 – 4 Roboty budowlane polegające na remoncie pomieszczeń w budynku nr 40 na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie 04.08.2011 godz. 9:00 pełna treść ogłoszenia
37/11/ZT poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 34300000-0, 34350000-5, 34352100-0, 34352200-1, 34411000-1, 34411200-3 Dostawa części i ogumienia do pojazdów samochodowych osobowych, ciężarowych i motocykli 27.07.2011 godz. 9:00 pełna treść ogłoszenia
38/11/WŻ poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 15111000-9;15113000-3 Dostawa mięsa do CSP w Legionowie 21.07.2011 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
15/11/IR poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 93.00.00.00-0, 65.30.00.00-0 Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie 31.03.2011 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
29/30/11/IR poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 50.70.00.00-2 Usługa polegająca na wykonaniu dwóch przeglądów i konserwacji central wentylacyjnych typu Gold na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie i oraz Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach pełna treść ogłoszenia
32/11/IR poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 50.70.00.00-2. Wykonanie dwóch przeglądów i konserwacji central wentylacyjnych na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie pełna treść ogłoszenia
36/11/WŻ poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 03212100-1, 03221410-3, 03221270-9, 03221240-0, 03221120-3, 03222321-9, 03222111-4, 15312000-8 Dostawa warzyw, owoców, ziemniaków i płatków ziemniaczanych do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie i do Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach 30.06.2011 godz. 9:00 pełna treść ogłoszenia
34/11/ZT poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 98310000-9 Świadczenie usług pralniczych 29.06.2011 godz. 9:00 pełna treść ogłoszenia
35/11/IR poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 45.00.00.00-7 Roboty budowlane polegające na remoncie pomieszczeń w budynku nr 40 na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie 06.07.2011 godz. 9:00 pełna treść ogłoszenia
33/11/IR poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 45.00.00.00-7 Roboty budowlane polegające na remoncie pokrycia dachowego budynku szkoleniowego w Białobrzegach 07.07.2011 godz. 9:00 pełna treść ogłoszenia
11/11/WŁ powyżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 30214000-2; 30213100-6; 30231100-8; 30232110-8; 31712112-8; 31712113-5; 32531000-4; 30230000-0. Dostawa i uruchomienie urządzeń końcowych w Centrum Dowodzenia Operacją i Centrum Wymiany Informacji EURO 2012 w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie 20.07.2011 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
31/11/IR poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 50.70.00.00-2. Wykonanie jednego przeglądu i konserwacji klimatyzatorów oraz reakcja na awarię przy nieprawidłowej pracy urządzeń w budynku na terenie Bazy Szkolenia Policji Wodnej Centrum Szkolenia Policji w Kalu 13.06.2011 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
24/11/IR poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 45.00.00.00-7, 45.11.13.00-1, 45.41.00.00-4, 45.26.19.10-6, 45.31.23.10-3 Roboty budowlane polegające na remoncie pokrycia dachowego budynku nr 2 na terenie ZKP CSP w Sułkowicach 15.06.2011 pełna treść ogłoszenia
25/11/IR poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 45.00.00.00-7, 45.11.13.00-1, 45.41.00.00-4, 45.26.19.10-6, 45.31.23.10-3 Roboty budowlane polegające na remoncie pokrycia dachowego na budynku nr 1 na terenie CSP w Legionowie 14.06.2011 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
26/11/ZT poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 39.10.00.00-3 Dostawa sprzętu kwaterunkowego do Centrum Szkolenia Policji 07.06.2011 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
28/11/ZT poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 39.81.11.00-1,39.83.15.00-3 Dostawa samochodowych środków czystości do Centrum Szkolenia Policji 08.06.2011 godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia