Postępowania o zamówienia publ.

Termin składania ofert: 18.03.2021 godz. 11:00

CPV: 90511000-2

Wartość zamówienia: Postępowanie krajowe

Świadczenie usług polegających na odbiorze odpadów komunalnych segregowanych i innych z terenu Centrum Szkolenia Policji w Legionowie i Zakładu Kynologii Policyjnej CSP w Sułkowicach

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej Open Nexus pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/433615

 

 

 

Powrót na górę strony