Postępowania o zamówienia publ.

Termin składania ofert: 12.04.2021 godz. 11:00

CPV: 64214400-3

Wartość zamówienia: Postępowanie krajowe

Dzierżawa od operatorów telekomunikacyjnych dwóch cyfrowych łączy telekomunikacyjnych dla Zakładu Kynologii Policyjnej Centrum Szkolenia Policji w Sułkowicach.

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej Open Nexus pod adresem:   https://platformazakupowa.pl/transakcja/438058

Powrót na górę strony