Postępowania o zamówienia publ.

Termin składania ofert: 09.06.2021 godz. 11:00

CPV: 15321000-4, 15981000-8

Wartość zamówienia: Postępowanie krajowe

Dostawa wody mineralnej i soków owocowych do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej Open Nexus pod adresem:
Powrót na górę strony